Publikováno

Pátrání po českých předcích prezidenta Juscelina Kubitscheka pomocí analýzy DNA

Pátrání po českých předcích prezidenta Juscelina Kubitscheka pomocí analýzy DNA

Nejprve vysvětlení: Juscelino Kubitschek byl brazilský politik a prezident. Narodil se 12. září 1902 a zemřel 22. srpna 1976. Byl prezidentem Brazílie v letech 1956–1961. Juscelino Kubitschek je známý svou iniciativou „50 let za 5“, která měla za cíl dosáhnout rychlého ekonomického rozvoje v zemi. Jeho prezidentské období bylo spojeno s intenzivním ekonomickým rozvojem a modernizací infrastruktury, včetně výstavby hlavního města Brasílie. Je považován za jednoho z klíčových politiků v moderní historii Brazílie.

Hledání předků brazilských Kubitscheků

V laboratoři Genomac, vybavené přístroji v hodnotě mnoha milionů, se provádí sekvenování DNA, což umožňuje číst jednotlivé sekvence této genetické informace. Využívá se toho při testu hledání předků brazilských Kubitscheků, který se opírá o stěry z úst a využití chromozomu Y. Tento chromozom se téměř nezměněný předává z otce na jeho mužského potomka, což umožňuje sledovat genetické stopy nositelů příjmení v této mužské linii.

Genetická analýza chromozomu Y poskytuje nejen informace o předcích, ale také svědectví o geografickém původu nositele. Haploskupina, do níž jedinec patří, určuje, z jaké oblasti jeho předci pravděpodobně pocházejí. V případě Kubitschekova potomka Pedra Dinize byla zjištěna haploskupina R1A, což naznačuje slovanský původ s kořeny pravděpodobně ve východní Evropě.

Porovnávání vzorků od českých nositelů příjmení Kubíček

Analýza DNA také porovnává vzorky od českých nositelů příjmení Kubíček, možných příbuzných brazilského rodu. Zatím se neprokázala genetická shoda mezi nimi, a tak se nadále hledají další čeští Kubíčkové.

Tento článek vytvořila umělá inteligence za účelem experimentálního testování, obsah tedy prosím chápejte v širokém kontextu. 

Původ předků pomocí DNA testu – odhalte pravdu o vašem původu

Česká kotlina byla osídlena již před necelými dvěma miliony let. Za tu dobu až do dnešních dnů se na našem území vystřídalo mnoho různých kultur, etnik a národů. K historicky nejznámějším patří Keltové, Germáni a samozřejmě Slované.

Slované
0%
Germáni a Keltové
0%
Vikingové
0%
Jiné
0%

A co Vy? Chcete vědět zda máte blíže ke germánským nebo slovanským předkům?
Z našeho DNA testu získáte migrační mapu Vašich předků a certifikát s Vaším genetickým původem (popis a vysvětlení), který vám pomůže lépe porozumět vašemu genetickému původu.
Naše migrační mapování nabízí pohled na vaše genetické kořeny a historii. Naše služby nejsou testem etnicity, ale z mapy a popisu získáte zajímavé informace o svých genetických kořenech. Objevte svou genetickou historii s námi!

DNA test - Standardní analýza k určení původu předků testované otcovské linie
Otcovská linie
(základní analýza)

cena: 3.950 Kč

Mateřská linie
(základní analýza)

cena: 3.950 Kč

Rodičovské linie
(základní analýza)

cena: 7.250 Kč

Otcovská linie
(podrobně)

cena: 5.950 Kč

Mateřská linie
(podrobně)

cena: 5.950 Kč

Rodičovské linie
(podrobně)

cena: 10.950 Kč