Otcovská linie – základní analýza původu – DNA test

(Standardní analýza k určení geografického původu předků testované otcovské linie.)

Otcovská linie  – Standardní analýza k určení geografického původu předků testované otcovské linie. Y-Genograf je test z DNA, který odhalí Váš původ po otcovské linii až tisíce let zpět.

+ ZDARMA vstup do České národní genografické databáze.

Pokud je tento konkrétní DNA test určen pro ženu, tak je třeba dodat vzorky mužských příbuzných! (více zde)

Y-GenoGraf je vhodný pro zjištění geografické lokalizace původu předků v otcovské linii. 

cena: 3.950 Kč

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě a Hlučíně bez poplatku,
do jiného města Vám sadu pošleme přes Zásilkovnu nebo poštou. Odběrovou sadu si můžete vyzvednout i v Praze v laboratoři.

Objednávat můžete i telefonicky tel.: 603 277 688 nebo přes e-mail.

Otcovská linie Y-GenoGraf test

Na základě tohoto DNA testu získáte:

  • Luxusní certifikát s výsledky, který obsahuje výpis hodnot 18ti markerů.
  • Interpretaci původu s určením haploskupiny a mapou jejího výskytu, vyhledání a výpis shodných profilů v největší světové databázi.
  • Možnost vstupu do České národní genografické databáze.

 

Co děláme s Vaším vzorkem?

Analýzou Y STR genetických znaků je u každé osoby získán Y genetický profil (haplotyp). Genetickým mapováním světové populace bylo zjištěno, které typy genetických profilů se vyskytují v určitých geografických oblastech a že mají specifickou historii a různé stáří. Typ genetického profilu (haploskupina) tak svým způsobem předurčuje původ svého nositele.

Přímé srovnání DNA

Původ předků pomocí DNA testuZískaný genetický profil je porovnán s referenční databází genetických profilů. Výsledkem srovnání je geografická lokalizace nositelů shodného nebo blízce příbuzného genetického profilu, jako má testovaná osoba. Otcovské linie všech těchto nositelů shodného profilu vychází ze společného prapředka a jedná se tedy o vzdálené genetické bratrance. Z výsledků srovnání s databází tak lze do určité míry odhadovat, kudy nebo kde se zdržovali nositelé otcovské linie testované osoby.

Výsledkem základního GenoGrafického testu je certifikát s výsledky obsahujícími výpis hodnot 18 markerů, na základě kterých se určí typ genetického profilu (tzv. haploskupiny) v případě Y GenoGraf testu. Výsledek GenoGraf testu dále obsahuje interpretaci původu, charakteristiky a historie dané haploskupiny nebo klanu s mapou současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny nebo klanu a dále uvedení četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací. 

Kromě toho získáte (na základě Vašeho souhlasu v průvodce) přístup do naší a zároveň jediné České národní genografické databáze do sekce otcovských (Y), prostřednictvím které máte možnost kontaktovat její uživatele se shodným genetickým profilem a případně tak najít své příbuzné.

Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

 

Co můžu očekávat jako výsledek Y-GenoGraf testu?

Jako způsob zaslání výsledků máte možnost si vybrat mezi poštou nebo emailem (vyplňujete v průvodci). Výsledkem je dvoustránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

  • výpis hodnot 18 genetických znaků (markerů), na základě kterých určíme haploskupinu (typ genetického profilu), do které testovaná osoba patří
  • charakteristiku a historii dané haploskupiny
  • nejvyšší četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací
  • nejpravděpodobnější původ a oblast vzniku dané otcovské linie
  • mapu současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny
  • porovnání nalezeného haplotypu se světovou referenční databází

Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

 

Jak moc přesné výsledky mám očekávat, resp. kam až test původu sahá?

Původ předků pomocí DNA testuVýsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. U podrobnějších testů GenoGraf GENEA jsou pak geografické lokalizace a nejpravděpodobnější trasy putování předků díky většímu množství měřených znaků popsány podrobněji.

Upozornění:

Z našeho DNA testu získáte migrační mapu Vašich předků a certifikát s Vaším genetickým původem (popis a vysvětlení), který vám pomůže lépe porozumět vašemu genetickému původu.
Naše migrační mapování nabízí pohled na Vaše genetické kořeny a historii. Naše služby nejsou testem etnicity, ale z mapy a popisu získáte zajímavé informace o svých genetických kořenech. Objevte svou genetickou historii s námi!

Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

DNA test: Genograf test po otcovské a mateřské linii (geografický původ)