Otcovská linie – základní analýza původu – DNA test

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě, Hlučíně a Frýdku-Místku, do jiného města Vám sadu můžeme poslat poštou.
(Standardní analýza k určení geografického původu předků testované otcovské linie.)
Prodejní cena: 2.950 Kč

  Platba / doručení:

  Test je určen pro:

  Otcovská linie – základní analýza původu (Y-GenoGraf)

  Otcovská linie  – standardní analýza k určení geografického původu předků testované otcovské linie a k základnímu průkazu zda jsou dvě srovnávané linie příbuzné či nikoliv.
  Pokud je test určen pro ženu, tak při volbě Y genograf testů v kombinaci pro ženy je třeba dodat vzorky mužských příbuzných!

  Y-GenoGraf je vhodný pro zjištění geografické lokalizace původu předků v otcovské linii. Kromě toho jej lze také využít při spojení genetiky a příjmení, tzn. testem lze potvrdit či vyvrátit genetickou příbuznost (společného předka) dvou mužských linií, pokud mají shodná příjmení.

  Objednávat můžete i telefonicky,
  tel.: 603 277 688.

  Objednávat můžete i přes e-mail:

  Otcovská linie Y-GenoGraf test

  Certifikát s výsledky obsahuje výpis hodnot 18ti markerů, interpretaci původu s určením haploskupiny a mapou jejího výskytu, vyhledání a výpis shodných profilů v největší světové databázi a možnost vstupu do České národní genografické databáze.

  Co děláme s Vaším vzorkem?
  Analýzou Y STR genetických znaků je u každé osoby získán Y genetický profil (haplotyp). Genetickým mapováním světové populace bylo zjištěno, které typy genetických profilů se vyskytují v určitých geografických oblastech a že mají specifickou historii a různé stáří. Typ genetického profilu (haploskupina) tak svým způsobem předurčuje původ svého nositele.

  Přímé srovnání
  Získaný genetický profil je porovnán s referenční databází genetických profilů. Výsledkem srovnání je geografická lokalizace nositelů shodného nebo blízce příbuzného genetického profilu, jako má testovaná osoba. Otcovské linie všech těchto nositelů shodného profilu vychází ze společného prapředka a jedná se tedy o vzdálené genetické bratrance. Z výsledků srovnání s databází tak lze do určité míry odhadovat, kudy nebo kde se zdržovali nositelé otcovské linie testované osoby.

  Výsledkem základního GenoGrafického testu je certifikát s výsledky obsahujícími výpis hodnot 18 markerů, na základě kterých se určí typ genetického profilu (tzv. haploskupiny) v případě Y GenoGraf testu. Výsledek GenoGraf testu dále obsahuje interpretaci původu, charakteristiky a historie dané haploskupiny nebo klanu s mapou současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny nebo klanu a dále uvedení četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací. 

  Kromě toho získáte (na základě Vašeho souhlasu v průvodce) přístup do naší a zároveň jediné České národní genografické databáze do sekce otcovských (Y), prostřednictvím které máte možnost kontaktovat její uživatele se shodným genetickým profilem a případně tak najít své příbuzné.

  Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

  Co můžu očekávat jako výsledek Y-GenoGraf testu?

  Jako způsob zaslání výsledků máte možnost si vybrat mezi poštou nebo emailem (vyplňujete v průvodci). Výsledkem je dvoustránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

  • výpis hodnot 18 genetických znaků (markerů), na základě kterých určíme haploskupinu (typ genetického profilu), do které testovaná osoba patří
  • charakteristiku a historii dané haploskupiny
  • nejvyšší četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací
  • nejpravděpodobnější původ a oblast vzniku dané otcovské linie
  • mapu současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny
  • porovnání nalezeného haplotypu se světovou referenční databází

  Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

  Jak moc přesné výsledky mám očekávat, resp. kam až test původu sahá? Výsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. U podrobnějších testů GenoGraf GENEA jsou pak geografické lokalizace a nejpravděpodobnější trasy putování předků díky většímu množství měřených znaků popsány podrobněji.

  Geografický původ předků – více podrobnějších informací zde

  Jak DNA test probíhá?

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  6.

   

  7.

  Proveďte prosím objednávku.

   

  My Vám odběrovou sadu obratem doručíme.

   

  Vy si sami odeberete vzorek.

   

  Odešlete vzorek poštou do laboratoře Genomac.

   

  Laboratoř Genomac izoluje a analyzuje DNA.

   

  Laboratoř Genomac vyhodnotí DNA.

   

  Laboratoř Genomac Vám zašle výsledek.

  Jakmile obdržíme Vaši objednávku DNA testu, tak Vám odběrovou soupravu doručíme, pomocí které si dle přiloženého návodu sami odeberete DNA – jednoduše a v pohodlí Vašeho domova. Před odběrem vzorků doporučujeme přibližně hodinu nekouřit, nejíst a nepít. Odběrový štěteček je dostatečně jemný i pro citlivá dětská ústa, takže test lze provádět prakticky od narození.
  Následně vzorky zašlete do laboratoře Genomac. Po obdržení Vašich vzorků se pomocí nejmodernějších přístrojů provede izolace a analýza DNA, následuje vyhodnocování a interpretace získaných dat.