Testy otcovství – PAT testy DNA na určení otcovství

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě a Hlučíně bez poplatku,
do jiného města Vám sadu pošleme přes Zásilkovnu nebo poštou. Odběrovou sadu si můžete vyzvednout i v Praze v laboratoři.

Objednávat můžete i telefonicky tel.: 603 277 688 nebo přes e-mail.

Anonymní DNA PAT test otcovství do 5ti dnů
Anonymní DNA PAT test
otcovství do 5ti dnů

Výsledek nelze použít k právním
úkonům, ale pouze
k soukromým účelům.
Výsledek do 5ti dnů.
(více informací zde)

cena: 5.400 Kč

Anonymní DNA PATExpres
test otcovství do 48 hodin

Výsledek nelze použít k právním
úkonům, ale pouze
k soukromým účelům.
Výsledek do 48 hodin.
(více informací zde)

cena: 10.940 Kč

Znalecký DNA test
otcovství kompletní test

Lze použít v právních záležitostech.
S přítomnosti soudního znalce.
S ověřením totožnosti.
Se znaleckým posudkem.
(více informací zde)

cena: 14.900 Kč

Určení otcovství

DNA test otcovství umožňuje prokázat pomocí genetické informace, zda je testovaná osoba tzn. předpokládaný otec biologickým otcem daného dítěte či nikoliv. Odběrové sady na testy DNA určení otcovství rozvážíme bez dalších poplatků za dopravu v těchto městech:

V laboratořích Genomac International jsou proto DNA testy otcovství prováděny zkušenými odborníky, v rámci testu DNA na určení otcovství je vždy analyzováno 16 znaků (15 + pohlaví) a laboratoře se každoročně úspěšně zúčastňují auditu ze strany Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku.

Nejčastější dotazy k DNA testům otcovství (zde.

Princip testu DNA na určení otcovství

Analýza DNA je dnes standardní metodou určování otcovství či jiných příbuzenských vztahů. DNA lze získat velmi snadno bez nutnosti odběru krve, nejčastěji ze stěru ústní dutiny.

Výsledky testu DNA na určení otcovství

Výsledky testu jsou zaslány zpět na kontaktní adresu do 5 dnů od obdržení odebraných vzorků (klasický PAT test). V případě objednání expresního vyhotovení jsou výsledky zaslány do 48 hodin od obdržení vzorků.
Znalecký posudek – na vypracování testu otcovství formou znaleckého posudku garantujeme lhůtu 2-3 týdny.

DNA testy otcovství – záruka kvality

Výsledky analýz prováděných laboratořemi Genomac jsou často používány pro potřeby soudů nebo publikovány v odborných periodikách, proto jsou přesnost a kvalita výsledků pro nás klíčové. Laboratoře procházejí pravidelně auditem národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku.

Testy otcovství – další možnosti

 • 1.845,- Kč Zaslání detailního rozpisu výsledků s vyznačením DNA profilů jednotlivých osob
 • 2.500,- Kč Další osoba k současně objednávanému testu (např. další dítě nebo další muž)
 • 3.500,- Kč Další osoba k dřívějšímu testu (např. další dítě nebo další muž)

Princip testu otcovství

Analýza DNA je dnes standardní metodou určování otcovství či jiných příbuzenských vztahů. DNA lze získat velmi snadno bez nutnosti odběru krve, nejčastěji ze stěru ústní dutiny. DNA se izoluje ze slin od domnělého otce a od dítěte, případně i od matky. Vyizolovaná DNA je podrobena enzymatické reakci, při které jsou selektivně namnoženy předem stanovené genetické markery. Tyto markery vytvářejí charakteristický genetický profil, který je jedinečný pro každého člověka a s výjimkou jednovaječných dvojčat je vyloučeno, aby se u dvou lidí shodoval.

Princip stanovení otcovství je založen na porovnání genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce. Pokud je při srovnání u dítěte nalezena kombinace markerů, kterou domnělý otec nemá, lze se 100% jistotou otcovství vyloučit. Pokud profily dítěte a domnělého rodiče vykazují shodu, lze otcovství potvrdit s jistotou, která je velmi blízká 100%. Čím více markerů je současně sledováno, tím více se pravděpodobnost takového potvrzení blíží 100%.

Kromě určování otcovství, které je nejčastejší, lze analýzou DNA potvrdit či vyvrátit i jiné příbuzenské vztahy. Vetšinou se porovnává pravděpodobnost jednoho vztahu oproti jinému, například zjištování pokrevnosti sourozenců atd. Za jistých okolností lze testy provádět i u osob pohrešovaných nebo zesnulých, pokud je možno dodatečně získat vzorek jejich DNA, například z vlasů, oděvu atd.

Test identity je další z možných aplikací analýzy DNA. Používá se nejčastěji v kriminalistice pro potvrzení či vyvrácení shodnosti vzorků z místa činu se vzorky od podezřelých. Dále se tento test používá u zjištění totožnosti obětí tragických nehod, teroristických událostí atd.

Zásady Genomacu při určování otcovství a testování identity

Testování lidské identity na základě zjišťování genetických znaků (např. pro účely určování otcovství) s sebou přináší řadu etických faktorů souvisejících se spolehlivostí výsledků a zajištěním ochrany osobních údajů. Naše společnost si uvědomuje závažnost vlastní podstaty tohoto druhu testování, a proto vždy striktně dodržujeme následující zásady:

 • analýzy provádíme ve vlastní laboratoři (vzorky nikdy nikam neposíláme),
 • nezávisle testujeme 2 vzorky odebrané od každé osoby,
 • vždy testujeme 16 STR markerů (nikoli pouze 9 nebo 11),
 • u dospělých osob provádíme testování pouze s jejich souhlasem,
 • nepřijímáme typy vzorků, u kterých lze předpokládat, že byly odebrány bez vědomí dané osoby,
 • nikdy neprovádíme testy z plodové vody.

Paternitní test

Otcovství či paternita je vztah otce k dítěti, podobně jako mateřství je vztah matky k dítěti. Paternitní test (jinými slovy DNA test otcovství) je laboratorní vyšetření, které umožňuje přinést jasný důkaz, že konkrétní muž je otcem konkrétního dítěte. Stejným způsobem se dá provést také vyšetření, zkoumající jiné typy příbuznosti (např. mateřství). Podobně se dá vyšetřit i vzdálenější příbuznost, zkoumají se však jiné části DNA, které pak nejsou umístěné na autozomálních chromozómech, ale na chromozómu Y a v mitochondriální DNA.

Starší metody

Dříve byla používána řada nepřímých metod analýzy včetně testování krevních skupin AB0, analýzy enzymů či MHC glykoproteinů. V současné době se téměř výlučně používá přímá analýza DNA otce, matky a dítěte pomocí stejných typizačních souprav, jako se používají v kriminalistice k porovnání DNA ze stopy a ze srovnávacího vzorku podezřelého. Genetický materiál se získává stěrem z ústní sliznice a vyšetření lze provést hned po narození dítěte. Existují dokonce pokusy o vyšetření z buněk dítěte, cirkulujících v krvi těhotné ženy, ale zatím nejsou dostatečně spolehlivé.

DNA testy otcovství: klíč k jistotě

Když přemýšlíte o DNA testech, pravděpodobně vám v mysli vytane obraz laboratorního vědce v bílém plášti, pracujícího v tiché laboratoři. Ale DNA testy dnes mají mnohem širší uplatnění, a jedním z nejdůležitějších je test otcovství.

 

Proč testovat otcovství?

Existuje mnoho důvodů, proč by někdo mohl zvážit DNA test otcovství. Mohou to být osobní důvody, právní záležitosti nebo prostě touha získat jistotu. Následující situace jsou jen několik z mnoha:

 • Osobní zvědavost: Někdy prostě chcete vědět, zda jste biologickým potomkem dané osoby.
 • Rodinné dědictví: Pokud se zajímáte o rodinné dědictví, DNA test vám může poskytnout cenné informace o vašich genetických kořenech.
 • Právní důvody: V případech rozvodů, dědických sporů a opatrovnických záležitostí může být DNA test rozhodujícím důkazem.
 • Dohoda o otcovství: Pokud máte pochybnosti o otcovství, DNA test může potvrdit nebo vyvrátit otázku biologického otce.

 

Jak DNA testy otcovství fungují?

DNA testy otcovství srovnávají genetické vzorky dvou nebo více osob, aby určily jejich příbuzenský vztah. Testování je založeno na analýze specifických genetických markerů, které se dědí z jednoho generace na druhou. Výsledkem je genetický profil, který může potvrdit otcovství s velmi vysokou pravděpodobností.

 

Výhody DNA testů otcovství

 • Vysoká přesnost: DNA testy otcovství poskytují extrémně přesné výsledky, které lze použít v právních záležitostech.
 • Důvěrnost: Vaše genetické informace jsou chráněny a uchovávány s maximální důvěrností.
 • Rychlé výsledky: do 48 hodin nebo do 5ti dnů. 

 

Jak probíhá testování?

 1. Odběr vzorku: Provede se odběr vzorku slin nebo krve. Odběr vzorku je rychlý a bezbolestný.
 2. Laboratorní analýza: Vzorky jsou zaslány do specializované laboratoře, kde probíhá analýza.
 3. Výsledky: Po analýze obdržíte podrobné výsledky, které potvrzují nebo vyvracejí otcovství.