Genoskop DNA test

Test otcovství - kompletní znalecký test s vypracováním posudku

Prodejní cena: 14.900 Kč
Jméno a příjmení:*
Vaše tel. číslo*
Váš e-mail:*
Ulice a číslo:*
Město:*
PSČ:*

....................................................................

Způsob platby:*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů:*
Poznámka (nepovinná položka):

Znalecký DNA test otcovství – DNA test je prováděn stejným způsobem jako Anonymní DNA test otcovství a však jeho výsledky jsou opatřeny znaleckým posudkem, takže může být použit pro potřeby právních úkonů.

U odebíraných vzorků musí být ověřena totožnost testované osoby, a proto je odběr nutno provést v přítomnosti soudního znalce.

Ve zvláštních případech může být odběr pro účely znaleckého posudku proveden i mimo Prahu.


Objednávat můžete i telefonicky
tel.: 603 277 688.

Objednávat můžete i přes e-mail:

Test dna na určení otcovství

DNA test otcovství umožňuje prokázat pomocí genetické informace, zda je testovaná osoba tzn. předpokládaný otec biologickým otcem daného dítěte či nikoliv. Cena vždy zahrnuje nezávislé testování 2 vzorků (A a B) od každé osoby. Vyšetřujeme 16 genetických markerů (15 + pohlaví).


Výsledky DNA testů z laboratoří Genomac jsou vždy:

  1. Přesné a jednoznačné
  2. Spolehlivé a důvěryhodné
  3. Za odpovídající cenu

Test dna na určení otcovství

V laboratořích Genomac International jsou proto DNA testy otcovství prováděny zkušenými odborníky, v rámci DNA testu otcovství je vždy analyzováno 16 znaků (15 + pohlaví) a laboratoře se každoročně úspěšně zúčastňují auditu ze strany Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku. Nejčastější dotazy k DNA testům otcovství (zde).

Znalecký DNA test otcovství – DNA test je prováděn stejným způsobem jako Anonymní DNA test otcovství a však jeho výsledky jsou opatřeny znaleckým posudkem, takže může být použit pro potřeby právních úkonů. U odebíraných vzorků musí být ověřena totožnost testované osoby, a proto je odběr nutno provést v přítomnosti soudního znalce. Ve zvláštních případech může být odběr pro účely znaleckého posudku proveden i mimo Prahu.

Test dna na určení otcovství - princip

Genoskop DNA test

Analýza DNA je dnes standardní metodou určování otcovství či jiných příbuzenských vztahů. DNA lze získat velmi snadno bez nutnosti odběru krve, nejčastěji ze stěru ústní dutiny. DNA se izoluje ze slin od domnělého otce a od dítěte, případně i od matky. Vyizolovaná DNA je podrobena enzymatické reakci, při které jsou selektivně namnoženy předem stanovené genetické markery. Tyto markery vytvářejí charakteristický genetický profil, který je jedinečný pro každého člověka a s výjimkou jednovaječných dvojčat je vyloučeno, aby se u dvou lidí shodoval.
Princip stanovení otcovství je založen na porovnání genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce. Pokud je při srovnání u dítěte nalezena kombinace markerů, kterou domnělý otec nemá, lze se 100% jistotou otcovství vyloučit. Pokud profily dítěte a domnělého rodiče vykazují shodu, lze otcovství potvrdit s jistotou, která je velmi blízká 100%. Čím více markerů je současně sledováno, tím více se pravděpodobnost takového potvrzení blíží 100%.


Naše zásady při určování otcovství a testování identity

Testování lidské identity na základě zjišťování genetických znaků (např. pro účely určování otcovství) s sebou přináší řadu etických faktorů souvisejících se spolehlivostí výsledků a zajištěním ochrany osobních údajů. Naše společnost si uvědomuje závažnost vlastní podstaty tohoto druhu testování, a proto vždy striktně dodržujeme následující zásady:

  • analýzy provádíme ve vlastní laboratoři (vzorky nikdy nikam neposíláme),
  • nezávisle testujeme 2 vzorky odebrané od každé osoby,
  • vždy testujeme 16 STR markerů (nikoli pouze 9 nebo 11),
  • u dospělých osob provádíme testování pouze s jejich souhlasem,
  • nepřijímáme typy vzorků, u kterých lze předpokládat, že byly odebrány bez vědomí dané osoby,
  • nikdy neprovádíme testy z plodové vody,

Více podrobnějších informací zde
Nejčastější dotazy zde


DNA test
Uvedené ceny jsou konečné. Balné, poštovné, dopravné a jiné poplatky neúčtujeme.
Back to Top