Anonymní test otcovství – výsledek do 5ti dnů – DNA test

Prodejní cena: 5.400 Kč

  Platba / doručení:

  Počet osob a cena:

  PAT test do 5ti dnů

  Anonymní DNA test otcovství – DNA test slouží k získání základní informace, zda je příslušná osoba biologickým otcem daného dítěte či nikoliv.

  Výsledky tohoto testu nemohou být použity pro potřebu právních úkonů, neboť jejich součástí není znalecký posudek (pro tyto účely slouží jiný DNA test: znalecký test s vypracováním posudku zde).

  U odebíraných vzorků nemusí být ověřena totožnost testované osoby, a proto si jejich odebrání může provést každý sám (anonymně) v soukromí svého domova a vzorky zaslat poštou.

  Další varianty testu otcovství:

  Anonymní DNA PATExpres test otcovství do 48 hodin
  Anonymní DNA test
  otcovství do 48 hodin

  cena: 10.940 Kč

  Znalecký DNA test:
  test otcovství

  cena: 14.900 Kč

  Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě, Hlučíně a Frýdku-Místku, do jiného města Vám sadu můžeme poslat poštou.

  Objednávat můžete i přes e-mail
  nebo telefonicky: 603 277 688.

  Test dna na určení otcovství

  DNA test otcovství umožňuje prokázat pomocí genetické informace, zda je testovaná osoba tzn. předpokládaný otec biologickým otcem daného dítěte či nikoliv.

  Výsledky DNA testů z naší laboratoře jsou vždy:

  1. Přesné a jednoznačné
   Analýza genetických znaků DNA je nejpřesnější určení otcovství. Porovnáváno je 16 znaků, analýza je prováděna dvakrát.
  2. Důvěryhodné
   Naše analýzy jsou uznávány jak laickou tak i odbornou veřejností. Naše znalecké posudky využívají často také soudy a státní instituce.
  3. Spolehlivé
   Používané technologie jsou celosvětově doporučeny pro identifikaci lidské DNA a používá je např. i americká FBI.
  4. Rychlé
   Výsledek je hotov nejpozději do 5 dnů od obdržení odebraných vzorků nebo s expresním příplatkem do 48 hodin.
  5. Diskrétní a jednoduché
   Odběr vzorků DNA je snadný a bezbolestný a každý jej zvládne provést sám v soukromí svého domova. Provádí se jemnými štětečky stěrem sliznic v ústní dutině. Dobře jej snáší i velmi malé děti.
  6. Za odpovídající cenu

   

  Od kterých osob je třeba odebrat vzorky pro určení otcovství?

  V případě tohoto DNA testu určení otcovství jsou třeba vzorky minimálně od předpokládaného otce a příslušného dítěte. V ceně testu je též možnost vyšetřit vzorky i od matky.

  DNA testy jsou prováděny zkušenými odborníky

  V laboratořích Genomac International jsou proto DNA testy otcovství prováděny zkušenými odborníky, v rámci DNA testu otcovství je vždy analyzováno 16 znaků (15 + pohlaví) a laboratoře se každoročně úspěšně zúčastňují auditu ze strany Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku. Nejčastější dotazy k DNA testům otcovství (zde)Anonymní DNA test otcovství – DNA test slouží k získání základní informace, zda je příslušná osoba biologickým otcem daného dítěte či nikoliv. Výsledky tohoto testu nemohou být použity pro potřebu právních úkonů, neboť jejich součástí není znalecký posudek (pro tyto účely slouží jiný DNA test: znalecký test s vypracováním posudku). U odebíraných vzorků nemusí být ověřena totožnost testované osoby, a proto si jejich odebrání může provést každý sám v soukromí svého domova a vzorky zaslat poštou. DNA test otcovství lze provést anonymně.

  Test dna na určení otcovství – princip

  Analýza DNA je dnes standardní metodou určování otcovství či jiných příbuzenských vztahů. DNA lze získat velmi snadno bez nutnosti odběru krve, nejčastěji ze stěru ústní dutiny. DNA se izoluje ze slin od domnělého otce a od dítěte, případně i od matky. Vyizolovaná DNA je podrobena enzymatické reakci, při které jsou selektivně namnoženy předem stanovené genetické markery. Tyto markery vytvářejí charakteristický genetický profil, který je jedinečný pro každého člověka a s výjimkou jednovaječných dvojčat je vyloučeno, aby se u dvou lidí shodoval.
  Princip stanovení otcovství je založen na porovnání genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce. Pokud je při srovnání u dítěte nalezena kombinace markerů, kterou domnělý otec nemá, lze se 100% jistotou otcovství vyloučit. Pokud profily dítěte a domnělého rodiče vykazují shodu, lze otcovství potvrdit s jistotou, která je velmi blízká 100%. Čím více markerů je současně sledováno, tím více se pravděpodobnost takového potvrzení blíží 100%.

  Naše zásady při určování otcovství a testování identity

  Testování lidské identity na základě zjišťování genetických znaků (např. pro účely určování otcovství) s sebou přináší řadu etických faktorů souvisejících se spolehlivostí výsledků a zajištěním ochrany osobních údajů. Naše společnost si uvědomuje závažnost vlastní podstaty tohoto druhu testování, a proto vždy striktně dodržujeme následující zásady:

  • analýzy provádíme ve vlastní laboratoři (vzorky nikdy nikam neposíláme),
  • nezávisle testujeme 2 vzorky odebrané od každé osoby,
  • vždy testujeme 16 STR markerů (nikoli pouze 9 nebo 11),
  • u dospělých osob provádíme testování pouze s jejich souhlasem,
  • nepřijímáme typy vzorků, u kterých lze předpokládat, že byly odebrány bez vědomí dané osoby,
  • nikdy neprovádíme testy z plodové vody.

  Testy otcovství – další možnosti

  • 1.845,- Kč Zaslání detailního rozpisu výsledků s vyznačením DNA profilů jednotlivých osob
  • 2.500,- Kč Další osoba k současně objednávanému testu (např. další dítě nebo další muž)
  • 3.500,- Kč Další osoba k dřívějšímu testu (např. další dítě nebo další muž)