Nejčastější dotazy – DNA testy otcovství

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě, Hlučíně a Frýdku-Místku, do jiného města Vám sadu můžeme poslat poštou.

1. Jaké vzorky jsou vhodné pro DNA test?
Pro stanovení otcovství jsou běžně používané stěry z ústní dutiny. Stěr se provádí drobným kartáčkem, kterým se setřou buňky z ústní sliznice. Odběr těchto vzorků je jednoduchý, zcela bezbolestný a každý si jej zvládne provést sám v soukromí svého domova. Stěry lze díky tomu provádět také velmi malým dětem nebo i novorozencům.

2. Zpracovává vaše laboratoř i jiný druh vzorků než jsou stěry z úst?
Ne, pro účely provedení anonymních testů otcovství jiné typy vzorků nepřijímáme.

3. Je třeba odebrané vzorky uchovávat nějakým zvláštním způsobem, než jsou odeslány do laboratoře?
Pro uchování vzorků není třeba volit nějaký zvláštní režim. Po vložení kartáčku se stěrem do zkumavky a jeho odlomení, postačí vzorky přechovávat při pokojové teplotě ideálně v lednici nebo chladném temném místě. Je vhodné dbát na to, aby nebyly vystaveny velmi vysokým teplotám např. na přímém slunci apod.

4. Jak dlouho mohou být odebráné vzorky před odesláním skladovány?
Odebrané vzorky je optimální odeslat do naší laboratoře nejpozději do tří dnů při zachování výše uvedených skladovacích podmínek.

5. Od kterých osob je třeba odebrat vzorky pro určení otcovství?
V případě PAT a PATExpres testu určení otcovství jsou třeba vzorky minimálně od předpokládaného otce a příslušného dítěte. V ceně testu je též možnost vyšetřit vzorky i od matky.
V případě Znaleckého testu otcovství je nutné odebrat vzorek jak předpokládanému otci, dítěti tak i matce. Při odběru pro Znalecký test musí být navíc ověřena jejich totožnost, proto je nezbytné, aby se k odběru dostavili s občanskými průkazy a rodným listem dítěte.

6. Je třeba vzorky odebrat a zaslat zpět ihned po vyzvednutí odběrového kitu?
Ne to není třeba. Můžete si odběrový kit vyzvednout a vzorky odebrat a poslat k nám do laboratoře třeba až za půl roku.

7. Je možné provést test otcovství ještě před narozením dítěte?
Naše laboratoř tento druh DNA testu neprovádí.

8. Do jaké míry je test otcovství přesný?
Pro DNA analýzy používáme celosvětově uznávané technologie, které jsou doporučeny pro identifikaci lidské DNA, používá je například i americká FBI. Při stanovení otcovství je porovnán genetický profil dítěte s genetickým profilem domnělého otce. Pokud je při srovnání u dítěte nalezena kombinace znaků, kterou domnělý otec nemá, lze se 100% jistotou otcovství vyloučit. Pokud profily dítěte a domnělého rodiče vykazují shodu, lze otcovství potvrdit s jistotou, která je velmi blízká 100%. Pro zajištění přesnosti výsledků jsou všechny vzorky od každé osoby odebírány dvakrát a oba dva jsou na sobě nezávisle analyzovány, aby se vyloučila možná chyba v určení otcovství. Z tohoto důvodu je pravděpodobnost chybného určení výsledku nulová.

9. Více podrobnějších informací zde


Testy DNA na určení otcovství

Anonymní DNA PAT test otcovství do 5ti dnů
Anonymní DNA PAT test
otcovství do 5ti dnů

Výsledek nelze použít k právním
úkonům, ale pouze
k soukromým účelům.
Výsledek do 5ti dnů.
(více informací zde)

cena: 5.400 Kč

Anonymní DNA PATExpres
test otcovství do 48 hodin

Výsledek nelze použít k právním
úkonům, ale pouze
k soukromým účelům.
Výsledek do 48 hodin.
(více informací zde)

cena: 10.940 Kč

Znalecký DNA test
otcovství kompletní test

Lze použít v právních záležitostech.
S přítomnosti soudního znalce.
S ověřením totožnosti.
Se znaleckým posudkem.
(více informací zde)

cena: 14.900 Kč

Princip testu DNA na určení otcovství

Analýza DNA je dnes standardní metodou určování otcovství či jiných příbuzenských vztahů. DNA lze získat velmi snadno bez nutnosti odběru krve, nejčastěji ze stěru ústní dutiny.

 

Výsledky testu DNA na určení otcovství

Výsledky testu jsou zaslány zpět na kontaktní adresu do 5 dnů od obdržení odebraných vzorků. V případě objednání expresního vyhotovení jsou výsledky zaslány do 48 hodin od obdržení vzorků.
Znalecký posudek – na vypracování testu otcovství formou znaleckého posudku garantujeme lhůtu 2-3 týdny.