Genetický původ Čechů – DNA testy

Podle výzkumu laboratoře Genomac i nové údaje v principu potvrzují počáteční poznatek, že totiž jen desetina lidí, kteří poskytnou svůj vzorek DNA, má své kořeny na dnešním území České republiky.

Další porovnání pak říká, že:

40% obyvatel Česka má shodné genetické znaky s jinými obyvateli slovanských zemí střední a východní Evropy.
Slovanské země střední a východní Evropy 40%
25% pochází z románských zemí, jako je Francie či Itálie.
Francie či Itálie 25%
11% se geneticky nejlépe shoduje s obyvateli Balkánu.
Balkán 11%
Teprve poté následuje obyvatelstvo germánského původu s dědičnými znaky shodnými s Němci a Skandinávci.
Germánský původ 24%

Jak vidno, poválečný odsun Němců, kteří v českých zemích po staletí žili vedle slovanského obyvatelstva, se na dnešní genetické skladbě obyvatelstva znatelně projevil.

Zajímá Vás Váš genetický původ?

Neváhejte a objednejte si u nás genealogický DNA test původu Vašich předků zde.

A co Vy? Chcete vědět zda máte blíže ke germánským nebo slovanským předkům?
Z našeho DNA testu získáte migrační mapu Vašich předků a certifikát s Vaším genetickým původem (popis a vysvětlení), který vám pomůže lépe porozumět vašemu genetickému původu.
Naše migrační mapování nabízí pohled na vaše genetické kořeny a historii. Naše služby nejsou testem etnicity, ale z mapy a popisu získáte zajímavé informace o svých genetických kořenech. Objevte svou genetickou historii s námi!

Podle jiného výzkumu je etnogeneze Čechů dotčena slovanským původem z 51 procent a zbytek je tvořen románským, germánským, židovským, ugrofinským nebo jihokavkazským původem.

Slované
0%

Příbuzný před šedesáti generacemi

Naše laboratoř je schopna prokázat společného předka až před padesáti či šedesáti generacemi.

Dnes se jedna generace chápe jako 25 let, v minulosti však měli lidé děti v nižším věku. Fakticky je tedy možné tímto způsobem najít společnou příbuznost s člověkem, který žil třeba ještě před koncem prvního tisíciletí.
Pokud si u nás objednáte genealogický DNA test tak máte vstup do databáze. Pak je možné zjistit, ve kterém kraji žijí lidé, kteří mají podobný genetický profil, takže jsou vlastně vzdálení příbuzní. Ale nedozví se jejich jméno ani adresu. Mohou je však kontaktovat prostřednictvím naší webové stránky, a když bude druhá strana chtít, může se jim pak sama přihlásit.“
Zařazení do databáze je možné po zaplacení DNA testu (náš eshop zde) a poskytnutí vzorku DNA. Ten se získá z vatové tyčinky, kterou si člověk vytře ústa, takže se na ni nachytají odrolené buňky ústní sliznice.

A odkud přišly babičky?

Zatímco dosud Genomac pracoval s DNA z mužského chromozomu Y, nyní začíná sledovat také příbuznost po mateřské linii.

V tomto případě genetikové využívají DNA z takzvaných mitochondrií. To jsou útvary umístěné v buňce mimo její jádro a mající na starosti zpracování energie pro fungování buňky. Podstatné je, že každý člověk, muž i žena, dědí mitochondrie vždy od matky. Syn je už dále nepředá, od dcery je však získají její děti.
Právě porovnáním DNA z mitochondrií se tedy dají najít předkové po ženské linii. Test si mohou objednat muži i ženy.
V tomto případě se přímí předkové konkrétního člověka nedají určit tak přesně, jako když se využívá DNA z chromozomu Y. Dokážeme však zjistit, ze kterého světadílu a ze které jeho části předkové člověka po mateřské linii pocházejí.

Nabízíme Vám DNA test Vašeho původu:

Zajímá Vás, kdo byli Vaši předkové a odkud pocházíte? Chcete obohatit rodinnou historii a tajemství Vašeho rodu? Chtěli byste najít své příbuzné? Nebo chcete obdarovat rodinu, přátele nebo blízké naprosto impozantním dárkem v podobě originálního certifikátu a s podrobným popisem původu? Pak jste na správném místě!
Genografický test, neboli test genetického původu, zjistí jaká krev koluje ve vašich žilách. To znamená, že odhalí, zda předci byli například horkokrevní Španělé nebo naopak chladní Norové.

Naše DNA testy pro Vás:

DNA test - Standardní analýza k určení původu předků testované otcovské linie
Otcovská linie
(základní analýza)

cena: 3.950 Kč

DNA test Základní určení původu mateřská linie
Mateřská linie
(základní analýza)

cena: 3.950 Kč

DNA test Standardní analýza k určení původu předků rodičovské linie
Rodičovské linie
(základní analýza)

cena: 7.250 Kč

DNA test Velmi detailní analýza geografického původu předků testované otcovské linie
Otcovská linie
(podrobná analýza)

cena: 5.950 Kč

DNA test Podrobné určení původu mateřská linie
Mateřská linie
(podrobná analýza)

cena: 5.950 Kč

DNA test - Velmi detailní analýza k určení  původu předků rodičovské linie
Rodičovské linie
(podrobná analýza)

cena: 10.950 Kč

Genetický původ Čechů – DNA testy

Podle moderních genetických výzkumů jsou Češi potomci: Slovanů, Germánů a Keltů.

Výše uvedení v průběhu tisíciletí obývali území dnešního Česka. Geneticky je  obyvatelstvo Česka v porovnání s některými jinými zeměmi velmi pestré a zahrnuje:

  • 35% slovanské populace
  • třetinu populace s germánsko-keltským původem,
  • 10% populace s vikinským původem,
  • a další mají původ například židovský, jihoevropský nebo i sibiřský.
Slované
0%
Germáni a Keltové
0%
Vikingové
0%
Jiné
0%

Genetický původ Čechů

Češi mají vysokou frekvenci výskytu haploskupiny R1a – 34,2%. Podobně vysoké frekvence výskytu této haploskupiny existují mezi Slovany ve východní Evropě. Podle studií má pak 22% až 35.6% českých mužů západoevropskou Y-DNA haploskupinu R1b, která je mezi Slovany vzácná. Dle studijí má 11% az 13% Čechů nordickou haploskupinu I1.

U Čechů byla také zjištěna vysoká frekvence mutace G551D genu CFTR, způsobující cystickou fibrózu. Podobně vysoké frekvence byly zjištěny v Rakousku a v keltských oblastech ve Walesu, Skotsku, Cornwallu, Irsku a Bretani. Zdroj: Wikipedie

Genetický původ Čechů - DNA testy

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě a Hlučíně bez poplatku,
do jiného města Vám sadu pošleme přes Zásilkovnu nebo poštou