Genetický původ Čechů – DNA testy

Podle výzkumu laboratoře Genomac i nové údaje v principu potvrzují počáteční poznatek, že totiž jen desetina lidí, kteří poskytnou svůj vzorek DNA, má své kořeny na dnešním území České republiky.

Další porovnání pak říká, že:

  • 40% obyvatel Česka má shodné genetické znaky s jinými obyvateli slovanských zemí střední a východní Evropy.
  • Dalších 25% pochází z románských zemí, jako je Francie či Itálie,
  • a 11% se geneticky nejlépe shoduje s obyvateli Balkánu.

Teprve poté s deseti procenty následuje obyvatelstvo germánského původu, s dědičnými znaky shodnými s Němci a Skandinávci. Jak vidno, poválečný odsun Němců, kteří v českých zemích po staletí žili vedle slovanského obyvatelstva, se na dnešní genetické skladbě obyvatelstva znatelně projevil.

 

Příbuzný před šedesáti generacemi

Naše laboratoř je schopna prokázat společného předka až před padesáti či šedesáti generacemi.

Dnes se jedna generace chápe jako 25 let, v minulosti však měli lidé děti v nižším věku. Fakticky je tedy možné tímto způsobem najít společnou příbuznost s člověkem, který žil třeba ještě před koncem prvního tisíciletí.
Pokud si u nás objednáte genealogický DNA test tak máte vstup do databáze. Pak je možné zjistit, ve kterém kraji žijí lidé, kteří mají podobný genetický profil, takže jsou vlastně vzdálení příbuzní. Ale nedozví se jejich jméno ani adresu. Mohou je však kontaktovat prostřednictvím naší webové stránky, a když bude druhá strana chtít, může se jim pak sama přihlásit.“
Zařazení do databáze je možné po zaplacení DNE testu a poskytnutí vzorku DNA. Ten se získá z vatové tyčinky, kterou si člověk vytře ústa, takže se na ni nachytají odrolené buňky ústní sliznice.

A odkud přišly babičky?

Zatímco dosud Genomac pracoval s DNA z mužského chromozomu Y, nyní začíná sledovat také příbuznost po mateřské linii.

V tomto případě genetikové využívají DNA z takzvaných mitochondrií. To jsou útvary umístěné v buňce mimo její jádro a mající na starosti zpracování energie pro fungování buňky. Podstatné je, že každý člověk, muž i žena, dědí mitochondrie vždy od matky. Syn je už dále nepředá, od dcery je však získají její děti.
Právě porovnáním DNA z mitochondrií se tedy dají najít předkové po ženské linii. Test si budou moci v Genomacu objednat muži i ženy, rovněž za dva a půl tisíce.
V tomto případě se přímí předkové konkrétního člověka nedají určit tak přesně, jako když se využívá DNA z chromozomu Y. Dokážeme však zjistit, ze kterého světadílu a ze které jeho části předkové člověka po mateřské linii pocházejí.

 Nabízíme Vám DNA test Vašeho původu:

Zajímá Vás, kdo byli Vaši předkové a odkud pocházíte? Chcete obohatit rodinnou historii a tajemství Vašeho rodu? Chtěli byste najít své příbuzné? Nebo chcete obdarovat rodinu, přátele nebo blízké naprosto impozantním dárkem v podobě originálního certifikátu a s podrobným popisem původu? Pak jste na správném místě!
Genografický test, neboli test genetického původu, zjistí jaká krev koluje ve vašich žilách. To znamená, že odhalí, zda předci byli například horkokrevní Španělé nebo naopak chladní Norové.

Základní analýza:
DNA test Otcovská linie (Y-GenoGraf test)
DNA test Mateřská linie (Mt-GenoGraf test)
DNA test Rodičovské linie

2.950 Kč
2.950 Kč
5.700 Kč 
Podrobná analýza:
DNA test Otcovská linie (Y-GenoGraf GENEA 39 test)
DNA test Mateřská linie (Mt-GenoGraf GENEA test)
DNA test Rodičovské linie

4.950 Kč
4.950 Kč
9.600 Kč 

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě, Hlučíně a Frýdku-Místku, do jiného města Vám sadu můžeme poslat poštou.
DNA test - Genetický původ Čechů

Podle moderních genetických výzkumů jsou Češi potomci:

  • Slovanů,
  • Germánů
  • a Keltů

Výše uvedení v průběhu tisíciletí obývali území dnešního Česka. Geneticky je obyvatelstvo Česka v porovnání s některými jinými zeměmi velmi pestré a zahrnuje:

  • 35% slovanské populace
  • třetinu populace s germánsko-keltským původem,
  • 10% populace s vikinským původem,
  • a další mají původ například židovský, jihoevropský nebo i sibiřský.

Podle jiného výzkumu je etnogeneze Čechů dotčena slovanským původem z 51 procent a zbytek je tvořen románským, germánským, židovským, ugrofinským nebo jihokavkazským původem.

Češi mají vysokou frekvenci výskytu haploskupiny R1a – 34,2%. Podobně vysoké frekvence výskytu této haploskupiny existují mezi Slovany ve východní Evropě. Podle studií má pak 22% až 35.6% českých mužů západoevropskou Y-DNA haploskupinu R1b, která je mezi Slovany vzácná. Dle studijí má 11% az 13% Čechů nordickou haploskupinu I1.

U Čechů byla také zjištěna vysoká frekvence mutace G551D genu CFTR, způsobující cystickou fibrózu. Podobně vysoké frekvence byly zjištěny v Rakousku a v keltských oblastech ve Walesu, Skotsku, Cornwallu, Irsku a Bretani. Zdroj: Wikipedie