Rodičovské linie – podrobná analýza původu – DNA test

Velmi detailní analýza k určení  původu předků rodičovské linie.

Prodejní cena: 10.950 Kč

  Platba / doručení:

  Test je určen pro:

  Dárková krabička:

  DNA test Velmi detailní analýza geografického původu předků testované rodičovské linie

  Rodičovské linie – podrobná analýza původu

  Výsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků.

  Objednávat můžete i telefonicky,
  tel.: 603 277 688.

  Objednávat můžete i přes e-mail.

  Dárkové krabičky na DNA testy

  Otcovská linie (Y-GenoGraf GENEA test)

  Velmi detailní analýza původu otcovské linie. Test umožňuje kromě určení původu testované otcovské linie také stanovit míru příbuznosti dvou různých otcovských linií nebo detailnější porovnávání s liniemi vedenými ve světových databázích. V rámci tohoto testu jsou analyzovány některé „diagnostické znaky“ umožňující v určitých případech učinit detailnější určení geografického původu příslušné linie.
  Pokud je test určen pro ženu, tak při volbě Y genograf testů v kombinaci pro ženy je třeba dodat vzorky mužských příbuzných!

  Mateřská linie (Mt-GenoGraf GENEA test)

  Extra podrobné určení původu, obsahuje výpis variací v mitochondriální HVR1 (pozice 16024 – 16383), a HVR2 (pozice 00057 – 00372), oblasti, Mt-GenoGraf GENEA certifikát s interpretací mateřského původu a zařazením a mapkou mitochondriálního klanu a možnost vstupu do České národní genografické databáze.

  Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

  Co můžu očekávat jako výsledek Y-GenoGraf GENEA testu?

  Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodci ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

  1. výpis hodnot 39 genetických znaků (markerů), na základě kterých určíme haploskupinu (typ genetického profilu), do které testovaná osoba patří
  2. charakteristiku a historii dané haploskupiny (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf® testu)
  3. nejvyšší četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací
  4. nejpravděpodobnější původ a oblast vzniku dané otcovské linie (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf® testu)
  5. porovnání nalezeného haplotypu se světovou referenční databází
  6. mapu současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny

  Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

  Původ předků pomocí DNA testu

  Co můžu očekávat jako výsledek Mt-GenoGraf GENEA testu?

  Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodci ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

  1. výpis nalezených variací v tzv. HVR1 a HVR2 oblastech, na základě kterých určíme klan a podklan, z něhož pochází mateřská linie testované osoby
  2. charakteristiku a historii daného klanu (vše je podrobnější oproti základnímu Mt-GenoGraf® testu)
  3. nejvyšší četnosti výskytu nalezeného klanu napříč světovou populací
  4. srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy
  5. mapu nejpravděpodobnějšího vzniku daného klanu a historických migračních tras jeho nositelů

  Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

  Jak moc přesné výsledky mám očekávat, resp. kam až test původu sahá?

  Původ předků pomocí DNA testuVýsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. U podrobnějších testů GenoGraf GENEA jsou pak geografické lokalizace a nejpravděpodobnější trasy putování předků díky většímu množství měřených znaků popsány podrobněji.