Rodičovské linie – podrobná analýza původu – DNA test

Velmi detailní analýza k určení  původu předků rodičovské linie.

Výsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. Více informací níže.

cena: 10.950 Kč

Pokud je tento konkrétní DNA test určen pro ženu, tak je třeba dodat vzorky mužských příbuzných! (více zde)

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě a Hlučíně bez poplatku,
do jiného města Vám sadu pošleme přes Zásilkovnu nebo poštou. Odběrovou sadu si můžete vyzvednout i v Praze v laboratoři.

Objednávat můžete i telefonicky tel.: 603 277 688 nebo přes e-mail.

DNA test Genea – genealogický test původu

Velmi detailní analýza k určení  původu předků rodičovské linie. V rámci rozšířeného testu analyzujeme dalších 21 tzv. expertních Y-markerů Vaší DNA (celkem tedy 39 markerů) a další úsek Vaší mtDNA (HVR2). Díky tomu jsme schopni určit také podtyp Vaší otcovské haploskupiny a Váš mateřský podklan.

Ve srovnání se základní verzí testu jsou testy GENEA podrobnější a tedy přesnější jak z geografického hlediska, tak i z hlediska příbuznosti. Výsledkem jsou 2 luxusní certifikáty. První (Y-Genograf) obsahuje výpis hodnot 39 oblastí DNA (tzv. Y-markerů), na základě kterých byla určena Vaše haploskupina a její podtyp + její podrobnou charakteristiku s přehlednou migrační mapkou. Dále porovnání Vašeho Y-profilu se světovou databází Y-profilů – tedy dozvíte se počet a národnosti nositelů se stejným Y-profilem ve světě. Druhý certifikát (Mt-Genograf) obsahující výpis variací v HVR1 a HVR2 oblastech mtDNA, určení Vašeho klanu a podklanu a jejich podrobnou charakteristiku s přehlednou migrační mapkou. Dále srovnání s historickými či slavnými osobnostmi nebo archeologickými nálezy.

Otcovská linie (Y-GenoGraf GENEA test)

Velmi detailní analýza původu otcovské linie. Test umožňuje detailnější porovnávání s liniemi vedenými ve světových databázích. V rámci tohoto testu jsou analyzovány některé „diagnostické znaky“ umožňující v určitých případech učinit detailnější určení geografického původu příslušné linie.

Mateřská linie (Mt-GenoGraf GENEA test)

Extra podrobné určení původu, obsahuje výpis variací v mitochondriální HVR1 (pozice 16024 – 16383), a HVR2 (pozice 00057 – 00372), oblasti, Mt-GenoGraf GENEA certifikát s interpretací mateřského původu a zařazením a mapkou mitochondriálního klanu.

Co můžu očekávat jako výsledek Y-GenoGraf GENEA testu?

Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodci ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, přes Zásilovnu nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

 1. Výpis hodnot 39 genetických znaků (markerů), na základě kterých určíme haploskupinu (typ genetického profilu), do které testovaná osoba patří.
 2. Charakteristiku a historii dané haploskupiny (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf testu).
 3. Nejvyšší četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací.
 4. Nejpravděpodobnější původ a oblast vzniku dané otcovské linie (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf testu).
 5. Porovnání nalezeného haplotypu se světovou referenční databází.
 6. Mapu současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny.
 7. Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

Původ předků pomocí DNA testu

Co můžu očekávat jako výsledek Mt-GenoGraf GENEA testu?

Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodci ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, Zásilkovnou nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

 1. Výpis nalezených variací v tzv. HVR1 a HVR2 oblastech, na základě kterých určíme klan a podklan, z něhož pochází mateřská linie testované osoby.
 2. Charakteristiku a historii daného klanu (vše je podrobnější oproti základnímu Mt-GenoGraf testu).
 3. Nejvyšší četnosti výskytu nalezeného klanu napříč světovou populací.
 4. Srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy.
 5. Mapu nejpravděpodobnějšího vzniku daného klanu a historických migračních tras jeho nositelů.
 6. Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

 

Jak moc přesné výsledky mám očekávat, resp. kam až test původu sahá?

Původ předků pomocí DNA testuVýsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. U podrobnějších testů GenoGraf GENEA jsou pak geografické lokalizace a nejpravděpodobnější trasy putování předků díky většímu množství měřených znaků popsány podrobněji.

Důležité upozornění k DNA testu

 • Pokud je DNA test Y-Genograf určen pro ženu, musí dodat vzorek některého ze svých mužských příbuzných z otcovy linie (bratra, otce, strýce z otcovy strany, bratrance z otcovy strany, dědečka z otcovy strany…).
 • Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.
DNA test: Genograf test po otcovské a mateřské linii (geografický původ)

Upozornění:

Z našeho DNA testu získáte migrační mapu Vašich předků a certifikát s Vaším genetickým původem (popis a vysvětlení), který vám pomůže lépe porozumět vašemu genetickému původu.
Naše migrační mapování nabízí pohled na Vaše genetické kořeny a historii. Naše služby nejsou testem etnicity, ale z mapy a popisu získáte zajímavé informace o svých genetických kořenech. Objevte svou genetickou historii s námi!

Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.