Rodičovské linie – podrobná analýza původu – DNA test

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě, Hlučíně a Frýdku-Místku, do jiného města Vám sadu můžeme poslat poštou.
Prodejní cena: 9.600 Kč

  Platba / doručení:

  Test je určen pro:

  Rodičovské linie – podrobná analýza původu

  Výsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků.

  Objednávat můžete i telefonicky,
  tel.: 603 277 688.

  Objednávat můžete i přes e-mail:

  Otcovská linie (Y-GenoGraf GENEA test):
  Velmi detailní analýza původu otcovské linie. Test umožňuje kromě určení původu testované otcovské linie také stanovit míru příbuznosti dvou různých otcovských linií nebo detailnější porovnávání s liniemi vedenými ve světových databázích. V rámci tohoto testu jsou analyzovány některé „diagnostické znaky“ umožňující v určitých případech učinit detailnější určení geografického původu příslušné linie.
  Pokud je test určen pro ženu, tak při volbě Y genograf testů v kombinaci pro ženy je třeba dodat vzorky mužských příbuzných!

  Mateřská linie (Mt-GenoGraf GENEA test):
  Extra podrobné určení původu, obsahuje výpis variací v mitochondriální HVR1 (pozice 16024 – 16383), a HVR2 (pozice 00057 – 00372), oblasti, Mt-GenoGraf GENEA certifikát s interpretací mateřského původu a zařazením a mapkou mitochondriálního klanu a možnost vstupu do České národní genografické databáze.

  Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

   

  Co můžu očekávat jako výsledek Y-GenoGraf GENEA testu?

  Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodci ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

  1. výpis hodnot 39 genetických znaků (markerů), na základě kterých určíme haploskupinu (typ genetického profilu), do které testovaná osoba patří
  2. charakteristiku a historii dané haploskupiny (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf® testu)
  3. nejvyšší četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací
  4. nejpravděpodobnější původ a oblast vzniku dané otcovské linie (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf® testu)
  5. porovnání nalezeného haplotypu se světovou referenční databází
  6. mapu současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny

  Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

   

  Co můžu očekávat jako výsledek Mt-GenoGraf GENEA testu?

  Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodci ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

  1. výpis nalezených variací v tzv. HVR1 a HVR2 oblastech, na základě kterých určíme klan a podklan, z něhož pochází mateřská linie testované osoby
  2. charakteristiku a historii daného klanu (vše je podrobnější oproti základnímu Mt-GenoGraf® testu)
  3. nejvyšší četnosti výskytu nalezeného klanu napříč světovou populací
  4. srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy
  5. mapu nejpravděpodobnějšího vzniku daného klanu a historických migračních tras jeho nositelů

  Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

   

  Jak moc přesné výsledky mám očekávat, resp. kam až test původu sahá?

  Výsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. U podrobnějších testů GenoGraf® GENEA jsou pak geografické lokalizace a nejpravděpodobnější trasy putování předků díky většímu množství měřených znaků popsány podrobněji.
  Geografický původ předků – více podrobnějších informací zde  Jak DNA test probíhá?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Proveďte prosím objednávku. My Vám odběrovou sadu obratem doručíme. Vy si sami odeberete vzorek. Odešlete vzorek poštou do laboratoře Genomac. Laboratoř Genomac izoluje a analyzuje DNA. Laboratoř Genomac vyhodnotí DNA. Laboratoř Genomac Vám zašle výsledek.