DNA test geografického původu pro ženu

Pokud je test Y-Genograf určen pro ženu, musí dodat vzorek některého ze svých mužských příbuzných z otcovy linie (bratra, otce, strýce z otcovy strany, bratrance z otcovy strany, dědečka z otcovy strany…), viz obrázek níže.

Tento test umožňuje zjistit geografický původ Vašich předků v otcovské linii. Pokud jste však žena, je k jeho provedení nutné použít DNA získanou od osoby mužského pohlaví, která je samozřejmě v přímém příbuzenském vztahu s linií Vašich otců.
Pro usnadnění volby vhodného mužského příbuzného pro získání vzorků DNA, Vám přikládáme níže uvedené schéma.

Osoby označené ve schématu hvězdičkou jsou vhodnými dárci pro provedení Y-Genografického testu otcovské linie

DNA test geografického původu pro ženu

Osoby označené ve schématu hvězdičkou jsou vhodnými dárci pro provedení Y-GenoGrafického testu Vaší otcovské linie. Vždy se musí jednat o osoby v biologickém příbuzenském vztahu (tzn. nelze použít vzorky od např. nevlastního otce nebo bratra).

Důležitá upozornění:

  • Osoba, která poskytla své vzorky DNA pro provedení testu, musí potvrdit svým podpisem v „Průvodce ke vzorkům“ (která je součástí odběrové sady), že poskytla vzorky k testu vědomě a dobrovolně.
  • Ve výjimečných případech je možné, že výsledky testu dvou mužských příslušníků náležících původem k jedné otcovské linii, budou odlišné (taková situace může nastat, když si nezávisle na sobě nechají provést test dva „příbuzní“ z výše uvedeného schématu). V takovém případě měl jeden z dotyčných mužů otce, který nebyl biologicky spřízněn s danou otcovskou linií (např. díky adopci), při volbě poskytovatele vzorků DNA je třeba brát tuto možnost v potaz.