Mateřská linie – základní analýza původu – DNA test

(Standardní analýza k určení geografického původu předků testované mateřské linie.)

Základní určení původu, obsahuje výpis variací v mitochondriální HVR1 oblasti (pozice 16024 – 16383), Mt-GenoGraf certifikát s interpretací mateřského původu a zařazením a mapkou mitochondriálního klanu a možnost vstupu do České národní genografické databáze.

Mt-GenoGraf test je DNA analýza pro určení původu předků v mateřské linii. Analyzována je tzv. mitochondriální DNA (mtDNA), která se dědí výhradně po linii matky, její matky, její matky, …, až dávné pramáti celého mateřského klanu v nezměněné podobě a nese tak informaci o historii Vaší mateřské linie. Výsledek obsahuje výpis variací označované jako HVR (pozice 16024 – 16383). Test lze provést z mužských i ženských vzorků.

DNA test Základní určení původu mateřská linie

cena: 3.950 Kč

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě a Hlučíně bez poplatku,
do jiného města Vám sadu pošleme přes Zásilkovnu nebo poštou. Odběrovou sadu si můžete vyzvednout i v Praze v laboratoři.

Objednávat můžete i telefonicky tel.: 603 277 688 nebo přes e-mail.

Co děláme s Vaším vzorkem?

Z Vašeho vzorku přečteme genetický kód (sekvenci DNA) v oblasti označované jako HVR 1. Tím získáme mateřský genetický profil (Mt profil). U tohoto profilu určíme typ, který definuje Vaši příslušnost k mateřskému klanu (tzv. haploskupině). Genetickým mapováním světové populace bylo zjištěno, že určité mateřské klany se vyskytují v určitých geografických lokalitách četněji, zatímco v jiných méně, a mají odlišnou historii a různé stáří. Mateřský klan určuje prehistorii testované mateřské linie v řádu tisíců až desítek tisíců let. V současné době je známo 28 hlavních mateřských klanů, z toho 7 je výhradně evropského původu.

Nalezení společného předka v mateřské linii

Získaný mateřský profil lze dále srovnávat s mateřskými profily jiných osob. Tímto srovnáním lze potvrdit či vyvrátit předpokládanou příbuznost dvou mateřských linií při genealogickém pátrání. Nejvíce pravděpodobná časová existence mateřského předka je při plné shodě profilu v oblasti HVR 1 dle současných poznatků zhruba 100 generací v minulosti. Mateřský profil lze porovnávat také s profily získanými v různých geografických lokalitách nebo mezi různými etniky, a určit tak nejpravděpodobnější původ testované linie.

Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

Co můžu očekávat jako výsledek Mt-GenoGraf testu?

Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodci ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je dvoustránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

  1. výpis nalezených variací v tzv. HVR1 (hyper-variabilní oblast 1) oblasti, na základě kterých určíme klan, z něhož pochází mateřská linie testované osoby
  2. charakteristiku a historii daného klanu
  3. nejvyšší četnosti výskytu nalezeného klanu napříč světovou populací
  4. srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy
  5. mapu nejpravděpodobnějšího vzniku daného klanu a historických migračních tras nositelů daného klanu

Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

Jak moc přesné výsledky mám očekávat, resp. kam až test původu sahá?

Výsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. U podrobnějších testů GenoGraf GENEA jsou pak geografické lokalizace a nejpravděpodobnější trasy putování předků díky většímu množství měřených znaků popsány podrobněji.

Upozornění:

Z našeho DNA testu získáte migrační mapu Vašich předků a certifikát s Vaším genetickým původem (popis a vysvětlení), který vám pomůže lépe porozumět vašemu genetickému původu.
Naše migrační mapování nabízí pohled na Vaše genetické kořeny a historii. Naše služby nejsou testem etnicity, ale z mapy a popisu získáte zajímavé informace o svých genetických kořenech. Objevte svou genetickou historii s námi!

Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

DNA test: Genograf test po otcovské a mateřské linii (geografický původ)