Mateřská linie – základní analýza původu – DNA test

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě, Hlučíně a Frýdku-Místku, do jiného města Vám sadu můžeme poslat poštou.
Základní určení původu mateřská linie.
Prodejní cena: 2.950 Kč

  Platba / doručení:

  Test je určen pro:

  Mateřská linie – základní určení původu

  Základní určení původu, obsahuje výpis variací v mitochondriální HVR1 oblasti (pozice 16024 – 16383), Mt-GenoGraf certifikát s interpretací mateřského původu a zařazením a mapkou mitochondriálního klanu a možnost vstupu do České národní genografické databáze.

  Mt-GenoGraf test je DNA analýza pro určení původu předků v mateřské linii. Analyzována je tzv. mitochondriální DNA (mtDNA), která se dědí výhradně po linii matky, její matky, její matky, …, až dávné pramáti celého mateřského klanu v nezměněné podobě a nese tak informaci o historii Vaší mateřské linie. Výsledek obsahuje výpis variací označované jako HVR (pozice 16024 – 16383). Test lze provést z mužských i ženských vzorků.

  Objednávat můžete i telefonicky,
  tel.: 603 277 688.

  Objednávat můžete i přes e-mail:

  Co děláme s Vaším vzorkem?
  Z Vašeho vzorku přečteme genetický kód (sekvenci DNA) v oblasti označované jako HVR 1. Tím získáme mateřský genetický profil (Mt profil). U tohoto profilu určíme typ, který definuje Vaši příslušnost k mateřskému klanu (tzv. haploskupině). Genetickým mapováním světové populace bylo zjištěno, že určité mateřské klany se vyskytují v určitých geografických lokalitách četněji, zatímco v jiných méně, a mají odlišnou historii a různé stáří. Mateřský klan určuje prehistorii testované mateřské linie v řádu tisíců až desítek tisíců let. V současné době je známo 28 hlavních mateřských klanů, z toho 7 je výhradně evropského původu.

  Nalezení společného předka v mateřské linii
  Získaný mateřský profil lze dále srovnávat s mateřskými profily jiných osob. Tímto srovnáním lze potvrdit či vyvrátit předpokládanou příbuznost dvou mateřských linií při genealogickém pátrání. Nejvíce pravděpodobná časová existence mateřského předka je při plné shodě profilu v oblasti HVR 1 dle současných poznatků zhruba 100 generací v minulosti. Mateřský profil lze porovnávat také s profily získanými v různých geografických lokalitách nebo mezi různými etniky, a určit tak nejpravděpodobnější původ testované linie.

  Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

   

  Co můžu očekávat jako výsledek Mt-GenoGraf testu?

  Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodci ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je dvoustránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

  1. výpis nalezených variací v tzv. HVR1 (hyper-variabilní oblast 1) oblasti, na základě kterých určíme klan, z něhož pochází mateřská linie testované osoby
  2. charakteristiku a historii daného klanu
  3. nejvyšší četnosti výskytu nalezeného klanu napříč světovou populací
  4. srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy
  5. mapu nejpravděpodobnějšího vzniku daného klanu a historických migračních tras nositelů daného klanu

  Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

   

  Jak moc přesné výsledky mám očekávat, resp. kam až test původu sahá?

  Výsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. U podrobnějších testů GenoGraf® GENEA jsou pak geografické lokalizace a nejpravděpodobnější trasy putování předků díky většímu množství měřených znaků popsány podrobněji.
  Geografický původ předků – více podrobnějších informací zde

   

  Jak DNA test probíhá?

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

   

  5.

   

  6.

   

  7.

  Proveďte prosím objednávku.

   

  My Vám odběrovou sadu obratem doručíme.

   

  Vy si sami odeberete vzorek.

   

  Odešlete vzorek poštou do laboratoře Genomac.

   

  Laboratoř Genomac izoluje a analyzuje DNA.

   

  Laboratoř Genomac vyhodnotí DNA.

   

  Laboratoř Genomac Vám zašle výsledek.

  Jakmile obdržíme Vaši objednávku DNA testu, tak Vám odběrovou soupravu doručíme, pomocí které si dle přiloženého návodu sami odeberete DNA – jednoduše a v pohodlí Vašeho domova. Před odběrem vzorků doporučujeme přibližně hodinu nekouřit, nejíst a nepít. Odběrový štěteček je dostatečně jemný i pro citlivá dětská ústa, takže test lze provádět prakticky od narození.
  Následně vzorky zašlete do laboratoře Genomac. Po obdržení Vašich vzorků se pomocí nejmodernějších přístrojů provede izolace a analýza DNA, následuje vyhodnocování a interpretace získaných dat.