Spolupráce se společností Genomac výzkumný ústav, s.r.o.

  • Již od roku 2009 zprostředkovávám prodej genetických testů od Genomac výzkumný ústav, s.r.o. (více o společnosti viz níže).
  • Mé hlavní priority v podnikání jsou: profesionalita, vstřícnost, poctivost a diskrétnost.
  • Odběrové DNA sady rozvážím v Ostravě a Hlučíně, do jiného města Vám sadu můžu poslat poštou nebo pomocí služby Zásilkovna.

Mgr. David Moravec

Genomac výzkumný ústav, s.r.o.

Akreditovaná laboratoř založena v roce 2001 sourozenci RNDr. Lucií Benešovou, Ph.D. a RNDr. Markem Minárikem, Ph.D., předními českými odborníky v oblasti genetiky a DNA analýz. Oba působí jako soudní znalci v oboru zdravotnictví, odvětví genetika.

Největší soukromé výzkumné pracoviště v ČR poskytující genetická testování se statutem Nestátní zdravotnické zařízení a Znalecký ústav v oboru genetika. Zaměřuje se na genetická testování pro odbornou i širokou veřejnost (Rekreační genetika a Umění DNA) a výzkum v oblasti molekulární onkologie s bohatou publikační aktivitou (více než 40 článků v odborných zahraničních časopisech).

Více o společnosti Genomac

Genomac – věda a výzkum

Společnost Genomac se od svého vzniku se zaměřuje na genetické testování pro potřeby určování otcovství, identifikaci, příbuznost a analýzu DNA. V neposlední řadě provádí Genomac testování geneticky podmíněných druhů onemocnění a predikci účinnosti jejich léčby.

Vědecko-výzkumná a pedagogická činnost představuje vedle komerční činnosti nedílnou součást pracovní náplně společnosti a je zaměřena především na výzkum gastrointestinálních nádorů (rakovina žaludku, slinivky břišní, tlustého střeva a konečníku) a nádorů plic. Klíčovou oblastí našeho výzkumu se stala cirkulující nádorová DNA (ctDNA).

Vědecko-výzkumná činnost vychází z kvalifikovaného týmu pracovníků, velmi dobrého laboratorního přístrojového vybavení a spolupráce se spřátelenými klinickými pracovišti. Do vědecko-výzkumné činnosti se také aktivně zapojují studenti UK zpracováním svých bakalářských, diplomových či disertačních prací.

Výzkumný tým laboratoří Genomac založil a provozuje Centrum aplikované genomiky solidních nádorů CEGES, které je v rámci OPPK finančně podporováno hlavním městem Praha.

Převážná část výzkumných projektů je finančně podporována granty MZ ČR a TAČR, s čímž je spojená bohatá publikační činnost. V současnosti bývá v impaktovaných periodicích publikováno 4 až 8 prací ročně. Genomac se také pravidelně aktivně účastní významných vědeckých konferencí a symposií, kde přispívá svými prezentacemi a postery.

Genomac je zapsán do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů při Ministerstvu Spravedlnosti ČR a má statut Znaleckého ústavu pro obor zdravotnictví s rozsahem pro genetiku a analýzy DNA včetně určování genetické identity. Specializuje se na nestandardní případy (zemřelý nebo jinak nedostupný domnělý otec, odběry v zahraničí atd.).

Genomac výzkumný ústav, s.r.o.