Proč právě u nás objednat DNA test?

DNA testy, které rozvážíme, zpracovává a vyhodnocuje akreditovaná laboratoř Genomac výzkumný ústav, s.r.o. založena v roce 2001. Genomac je největší soukromé výzkumné pracoviště v ČR poskytující genetická testování se statutem Nestátní zdravotnické zařízení a Znalecký ústav v oboru genetika. Zaměřuje se na genetická testování pro odbornou i širokou veřejnost a výzkum v oblasti molekulární onkologie s bohatou publikační aktivitou (více zde).

1. Ceny

 • V ceně je vždy zahrnuto nezávislé zpracování 2 vzorků od každé testované osoby.
 • Naše ceny jsou vždy na spodní hranici současné škály v České republice.
 • Nesnažíme se být nejlevnější na úkor kvality nebo rozsahu poskytovaných služeb.
 • U testu otcovství naše cena zahrnuje možnost testování až 3 osob: domnělý otec, dítě a případně i matka.

2. Spolehlivost a stabilita

 • Od roku 2001 ve Výzkumném ústavu Genomac (dále jen Genomac) provedli již více než 6000 testů DNA identity
 • V Genomac se nikdy výsledkem nemýlili
 • Genomac je kapacitně největší DNA laboratoř v České republice
 • Výsledky testů otcovství Genomac dodává vždy do 5ti dnů, v případě potřeby i do 48 hodin (ostatní testy od 4 do 6 týdnů).
 • Výsledky Genomacu byly použity již u stovek soudních případů.

3. Kvalita a záruka

 • Nejdéle ze všech laboratoří (od roku 2003) prochází každoroční certifikací Národní laboratoře pro DNA diagnostiku.
 • Od každé osoby Genomac analyzuje vždy 2 vzorky (A a B) nezávisle na sobě
 • Genomac má registraci Úřadu na ochranu osobních údajů (UOOU)
 • Jako česká laboratoř podléhá českým zákonům o poskytování služeb, nakládání s genetickými daty, odpovědnosti za škody, apod.
 • Genomac je společnost/právní subjekt, nikoli soukromě podnikající živnostník

4. Profesionalita

 • Na provádění testů se přímo podílí odborníci s následující kvalifikací: soudní znalec v oboru genetika a DNA analýzy, specialista s atestací v lékařské genetice, odborný zdravotnický laborant a další.
 • V Genomac jsou schopni Vám podat fundované konzultace.
 • Jako jediná soukromá DNA laboratoř v ČR každoročně publikuje výsledky vlastního výzkumu v prestižních (impaktovaných) vědeckých časopisech.

5. Anonymita a etika

 • DNA testy provádí se 100% diskrétností
 • Třetím osobám Genomac nepodává jakékoli informace o tom, zda byl u nás daný test poptáván, zadán či jaký byl jeho výsledek.
 • Genomac informace nikdy nepředává jiným subjektům, vzorky ani jiná data nikdy neopustí laboratoř.
 • Nemá žádné historické, osobní či jiné vazby na Policii ČR, kriminalistický ústav nebo jiné orgány státní správy se zájmem o informace osobního charakteru.
 • Kromě právních předpisů striktně dodržuje i etický kodex.

6. Odběrové sady rozvážíme bez dalších poplatků za dopravu v těchto městech:

 • Ostrava,
 • Hlučín.

Laboratoře – Genomac výzkumný ústav, s.r.o.

Zde jsou analyzovány DNA testy našich zákazníků:

V létě 2012 se Genomac přestěhoval do prostor moderní budovy Carolina centrum v Praze 6 – Ruzyni. Nové prostory o celkových rozměrech 400 m2 obsahují rozsáhlé laboratoře nestátního zdravotnického zařízení, znaleckého ústavu a výzkumného centra CEGES, dále prostory pro provádění odběrů vzorků, prostory pro uchovávání biologických vzorků a moderní přednáškovou místnost s kapacitou až 40 osob.

Výzkumná a analytická část je tvořena moderními laboratořemi s oddělenými pracovními plochami umožňujícími eliminovat možnou vzájemnou kontaminaci jednotlivých typů zpracovávaných vzorků. Jedná se např. o separované prostory pro extrakci DNA a RNA, čisté prostory pro pre-PCR, post-PCR, vstupní filtry, atd..

Vybavení laboratoří Genomac odpovídá nejmodernějším trendům v genomickém výzkumu. K rutinně používaným zařízením náleží celkem 5 DNA sekvenátorů s denní kapacitou až několik desítek tisíc procesovaných vzorků. Základem PCR laboratoře je 6 standardních termocyklérů, Agilent/Stratagene termocyklér pro amplifikaci v reálném čase (real-time PCR), digitální emulzní PCR technologie od společnosti Bio-rad a čipový analyzátor Agilent Bioanalyzer. Pro zpracování vzorků se může využít přístroj pro laserovou mikrodisekci P.A.L.M./Carl-Zeiss či robotický pipetor Beckman Biomek.

Zdroj: Genomac výzkumný ústav, s.r.o.