Mateřská linie – podrobná analýza původu – DNA test

(Velmi detailní analýza k určení geografického původu předků testované mateřská linie.)

Extra podrobné určení původu, obsahuje výpis variací v mitochondriální HVR1 (pozice 16024 – 16383), a HVR2 (pozice 00057 – 00372), oblasti, Mt-GenoGraf GENEA certifikát s interpretací mateřského původu a zařazením a mapkou mitochondriálního klanu a možnost vstupu do České národní genografické databáze.

Nejpodrobnější genografická analýza DNA po mateřské linii zahrnující podrobnější určení Vašeho původu a umožňující navíc určení příbuznosti s jinými mateřskými liniemi ve veřejně přístupných databázích.

cena: 5.950 Kč

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě a Hlučíně bez poplatku,
do jiného města Vám sadu pošleme přes Zásilkovnu nebo poštou. Odběrovou sadu si můžete vyzvednout i v Praze v laboratoři.

Objednávat můžete i telefonicky tel.: 603 277 688 nebo přes e-mail.

Mateřská linie Mt-GenoGraf GENEA test

V rámci testů Mt-GenoGraf GENEA je analyzována rozšířená paleta genetických variací v mitochondriální DNA oblastech HVR I a HVR II. Výsledek obsahuje mapku výskytu osob s daným profilem a dále výpis detekovaných HVR1 a HVR2 variací. Ve srovnání se základním testem tak může být geografická oblast nejvíce pravděpodobného původu konkretizována na území jednotlivých současných států. Tato rozšiřující analýza je vhodná zvláště pro mateřské linie příslušející k mateřským klanům Helena, Uršula, Tara, Jasmína a Xenia. V případě ostatních klanů lze rozšířenou analýzou získat upřesňující informace týkající se daného klanu.

Příbuznost mateřských linií
Původ předků pomocí DNA testu Kromě podrobnějšího určení geografického původu umožňuje Mt-GenoGraf test GENEA upřesnit příbuznost dvou mateřských linií. Podmínkou je, aby se obě srovnávané mateřské linie zcela shodovaly svými genetickými profily (hodnotami genetických variací) nalezenými základní analýzou Mt-GenoGraf test. Dle současných znalostí pak lze říci, že tyto mateřské linie mají společného předka nejpravděpodobněji 30 – 40 generací zpět. Pokud jsou však srovnávány mateřské linie, které by pravděpodobně mohly být příbuzné, tzn. pochází například ze stejného regionu, vesnice, nebo to naznačují matriky apod., je existence společného předka pravděpodobnější blíže k současnosti. Z tohoto důvodu je genetické potvrzení příbuznosti rozšířeným testem Mt-GenoGraf GENEA přínosné a pro například rodinné genealogie vhodné.

Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

Co můžu očekávat jako výsledek Mt-GenoGraf GENEA testu?

Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodci ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

  1. výpis nalezených variací v tzv. HVR1 a HVR2 oblastech, na základě kterých určíme klan a podklan, z něhož pochází mateřská linie testované osoby
  2. charakteristiku a historii daného klanu (vše je podrobnější oproti základnímu Mt-GenoGraf® testu)
  3. nejvyšší četnosti výskytu nalezeného klanu napříč světovou populací
  4. srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy
  5. mapu nejpravděpodobnějšího vzniku daného klanu a historických migračních tras jeho nositelů

Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

Jak moc přesné výsledky mám očekávat, resp. kam až test původu sahá?

Výsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. U podrobnějších testů GenoGraf GENEA jsou pak geografické lokalizace a nejpravděpodobnější trasy putování předků díky většímu množství měřených znaků popsány podrobněji.

Upozornění:

Z našeho DNA testu získáte migrační mapu Vašich předků a certifikát s Vaším genetickým původem (popis a vysvětlení), který vám pomůže lépe porozumět vašemu genetickému původu.
Naše migrační mapování nabízí pohled na Vaše genetické kořeny a historii. Naše služby nejsou testem etnicity, ale z mapy a popisu získáte zajímavé informace o svých genetických kořenech. Objevte svou genetickou historii s námi!

Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

DNA test: Genograf test po otcovské a mateřské linii (geografický původ)