Mateřská linie – podrobná analýza původu – DNA test

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě, Hlučíně a Frýdku-Místku, do jiného města Vám sadu můžeme poslat poštou.
Extra podrobné určení původu mateřská linie.
Prodejní cena: 4.950 Kč

  Platba / doručení:

  Test je určen pro:

  Mateřská linie – podrobná analýza

  Extra podrobné určení původu, obsahuje výpis variací v mitochondriální HVR1 (pozice 16024 – 16383), a HVR2 (pozice 00057 – 00372), oblasti, Mt-GenoGraf GENEA certifikát s interpretací mateřského původu a zařazením a mapkou mitochondriálního klanu a možnost vstupu do České národní genografické databáze.

  Nejpodrobnější genografická analýza DNA po mateřské linii zahrnující podrobnější určení Vašeho původu a umožňující navíc určení příbuznosti s jinými mateřskými liniemi ve veřejně přístupných databázích.

  Objednávat můžete i telefonicky,
  tel.: 603 277 688.

  Objednávat můžete i přes e-mail:

  Mateřská linie Mt-GenoGraf GENEA test

  V rámci testů Mt-GenoGraf GENEA je analyzována rozšířená paleta genetických variací v mitochondriální DNA oblastech HVR I a HVR II. Výsledek obsahuje mapku výskytu osob s daným profilem a dále výpis detekovaných HVR1 a HVR2 variací. Ve srovnání se základním testem tak může být geografická oblast nejvíce pravděpodobného původu konkretizována na území jednotlivých současných států. Tato rozšiřující analýza je vhodná zvláště pro mateřské linie příslušející k mateřským klanům Helena, Uršula, Tara, Jasmína a Xenia. V případě ostatních klanů lze rozšířenou analýzou získat upřesňující informace týkající se daného klanu.

  Příbuznost mateřských linií
  Mateřská linie Mt-GenoGraf GENEA testKromě podrobnějšího určení geografického původu umožňuje Mt-GenoGraf test GENEA upřesnit příbuznost dvou mateřských linií. Podmínkou je, aby se obě srovnávané mateřské linie zcela shodovaly svými genetickými profily (hodnotami genetických variací) nalezenými základní analýzou Mt-GenoGraf test. Dle současných znalostí pak lze říci, že tyto mateřské linie mají společného předka nejpravděpodobněji 30 – 40 generací zpět. Pokud jsou však srovnávány mateřské linie, které by pravděpodobně mohly být příbuzné, tzn. pochází například ze stejného regionu, vesnice, nebo to naznačují matriky apod., je existence společného předka pravděpodobnější blíže k současnosti. Z tohoto důvodu je genetické potvrzení příbuznosti rozšířeným testem Mt-GenoGraf GENEA přínosné a pro například rodinné genealogie vhodné.

  Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

   

  Co můžu očekávat jako výsledek Mt-GenoGraf GENEA testu?

  Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodci ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

  1. výpis nalezených variací v tzv. HVR1 a HVR2 oblastech, na základě kterých určíme klan a podklan, z něhož pochází mateřská linie testované osoby
  2. charakteristiku a historii daného klanu (vše je podrobnější oproti základnímu Mt-GenoGraf® testu)
  3. nejvyšší četnosti výskytu nalezeného klanu napříč světovou populací
  4. srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy
  5. mapu nejpravděpodobnějšího vzniku daného klanu a historických migračních tras jeho nositelů

  Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

   

  Jak moc přesné výsledky mám očekávat, resp. kam až test původu sahá?

  Výsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. U podrobnějších testů GenoGraf® GENEA jsou pak geografické lokalizace a nejpravděpodobnější trasy putování předků díky většímu množství měřených znaků popsány podrobněji.
  Geografický původ předků – více podrobnějších informací zde

  Mateřská linie Mt-GenoGraf GENEA test  Jak DNA test probíhá?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Proveďte prosím objednávku. My Vám odběrovou sadu obratem doručíme. Vy si sami odeberete vzorek. Odešlete vzorek poštou do laboratoře Genomac. Laboratoř Genomac izoluje a analyzuje DNA. Laboratoř Genomac vyhodnotí DNA. Laboratoř Genomac Vám zašle výsledek.

  Genoskop DNA testJakmile obdržíme Vaši objednávku DNA testu, tak Vám odběrovou soupravu doručíme, pomocí které si dle přiloženého návodu sami odeberete DNA – jednoduše a v pohodlí Vašeho domova. Před odběrem vzorků doporučujeme přibližně hodinu nekouřit, nejíst a nepít. Odběrový štěteček je dostatečně jemný i pro citlivá dětská ústa, takže test lze provádět prakticky od narození.
  Následně vzorky zašlete do laboratoře Genomac. Po obdržení Vašich vzorků se pomocí nejmodernějších přístrojů provede izolace a analýza DNA, následuje vyhodnocování a interpretace získaných dat.  DNA test