Otcovská linie – podrobná analýza původu – DNA test

(Velmi detailní analýza k určení geografického původu předků testované otcovské linie.)

Velmi detailní analýza původu otcovské linie. Tento DNA test (Y-GenoGraf GENEA) umožňuje detailnější porovnávání s liniemi vedenými ve světových databázích. V rámci tohoto testu jsou analyzovány některé „diagnostické znaky“ umožňující v určitých případech učinit detailnější určení geografického původu příslušné linie.

+ ZDARMA vstup do České národní genografické databáze.

Pokud je tento konkrétní DNA test určen pro ženu, tak je třeba dodat vzorky mužských příbuzných! (více zde)

DNA test Velmi detailní analýza geografického původu předků testované otcovské linie

cena: 5.950 Kč

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě a Hlučíně bez poplatku,
do jiného města Vám sadu pošleme přes Zásilkovnu nebo poštou. Odběrovou sadu si můžete vyzvednout i v Praze v laboratoři.

Objednávat můžete i telefonicky tel.: 603 277 688 nebo přes e-mail.

Y-GenoGraf GENEA 39 test

Původ předků pomocí DNA testuY-GenoGraf GENEA 39 test je určen ke srovnání rodokmenů v otcovské linii, 18 základních + 21 expertních markerů (celkem 39 markerů). Lze jej objednat bez předchozího testu. Všechny testy Y-GenoGraf a Y-GenoGraf GENEA lze provést pouze ze vzorků osob mužského pohlaví. Ženy musí pro analýzu dodat vzorky osoby mužského pohlaví pokrevně spřízněné s jejich otcovskou linií. Ideálně od jejich otce, bratra, strýce z otcovy strany, bratrance z otcovy strany, apod.
Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

 

Co můžu očekávat jako výsledek Y-GenoGraf GENEA testu?

Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodci ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

  1. Výpis hodnot 39 genetických znaků (markerů), na základě kterých určíme haploskupinu (typ genetického profilu), do které testovaná osoba patří.
  2. Charakteristiku a historii dané haploskupiny (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf testu).
  3. Nejvyšší četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací.
  4. Nejpravděpodobnější původ a oblast vzniku dané otcovské linie (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf testu).
  5. Porovnání nalezeného haplotypu se světovou referenční databází.
  6. Mapu současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny.
  7. Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

 

Jak moc přesné výsledky mám očekávat, resp. kam až test původu sahá?

Původ předků pomocí DNA testuVýsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. U podrobnějších testů GenoGraf GENEA jsou pak geografické lokalizace a nejpravděpodobnější trasy putování předků díky většímu množství měřených znaků popsány podrobněji.

Upozornění:

Z našeho DNA testu získáte migrační mapu Vašich předků a certifikát s Vaším genetickým původem (popis a vysvětlení), který vám pomůže lépe porozumět vašemu genetickému původu.
Naše migrační mapování nabízí pohled na Vaše genetické kořeny a historii. Naše služby nejsou testem etnicity, ale z mapy a popisu získáte zajímavé informace o svých genetických kořenech. Objevte svou genetickou historii s námi!

Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

DNA test: Genograf test po otcovské a mateřské linii (geografický původ)