Otcovská linie – podrobná analýza původu – DNA test

(Velmi detailní analýza k určení geografického původu předků testované otcovské linie.)

Prodejní cena: 5.950 Kč

  Platba / doručení:

  Test je určen pro:

  Dárková krabička:

  DNA test Velmi detailní analýza geografického původu předků testované otcovské linie

  Y-GenoGraf GENEA 39 test

  Velmi detailní analýza původu otcovské linie. Test umožňuje kromě určení původu testované otcovské linie také stanovit míru příbuznosti dvou různých otcovských linií nebo detailnější porovnávání s liniemi vedenými ve světových databázích. V rámci tohoto testu jsou analyzovány některé „diagnostické znaky“ umožňující v určitých případech učinit detailnější určení geografického původu příslušné linie.

  Pokud je test určen pro ženu, tak při volbě Y genograf testů v kombinaci pro ženy je třeba dodat vzorky mužských příbuzných!

  Objednávat můžete i telefonicky,
  tel.: 603 277 688.

  Objednávat můžete i přes e-mail.

  Dárkové krabičky na DNA testy

  Y-GenoGraf GENEA 39 test

  Původ předků pomocí DNA testuY-GenoGraf GENEA 39 test je určen ke srovnání rodokmenů v otcovské linii, 18 základních + 21 expertních markerů (celkem 39 markerů). Lze jej objednat bez předchozího testu. Všechny testy Y-GenoGraf a Y-GenoGraf GENEA lze provést pouze ze vzorků osob mužského pohlaví. Ženy musí pro analýzu dodat vzorky osoby mužského pohlaví pokrevně spřízněné s jejich otcovskou linií. Ideálně od jejich otce, bratra, strýce z otcovy strany, bratrance z otcovy strany, apod.
  Konečný výsledek testu je vypracován dle náročnosti interpretace výsledků do 4-6 týdnů od obdržení vzorků.

  Co můžu očekávat jako výsledek Y-GenoGraf GENEA testu?

  Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodci ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

  1. výpis hodnot 39 genetických znaků (markerů), na základě kterých určíme haploskupinu (typ genetického profilu), do které testovaná osoba patří
  2. charakteristiku a historii dané haploskupiny (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf testu)
  3. nejvyšší četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací
  4. nejpravděpodobnější původ a oblast vzniku dané otcovské linie (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf® testu)
  5. porovnání nalezeného haplotypu se světovou referenční databází
  6. mapu současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny

  Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

  Jak moc přesné výsledky mám očekávat, resp. kam až test původu sahá?

  Původ předků pomocí DNA testuVýsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. U podrobnějších testů GenoGraf GENEA jsou pak geografické lokalizace a nejpravděpodobnější trasy putování předků díky většímu množství měřených znaků popsány podrobněji.