Genoskop Junior – talenty dětí – DNA test

  Platba / doručení:

  Počet osob:

  Genoskop Junior – talenty dětí – DNA test

  Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě, Hlučíně a Frýdku-Místku, do jiného města Vám sadu můžeme poslat poštou.
  Prostřednictvím testu Genoskop Junior zjistíte, co bylo Vašemu dítěti dáno do „vínku“ a co ne.

  Prodejní ceny:

  • 3.900 Kč – 1 osoba (Single)
  • 7.290 Kč – 2 osoby (Duo)
  • 8.990 Kč – 3 osoby (Trio)
  • 10.490 Kč – 4 osoby (Rodina)

  Genoskop Junior - talenty dětí - DNA test

  Objednávka:
  Prostřednictvím testu Genoskop Junior zjistíte, co bylo Vašemu dítěti dáno do „vínku“ a co ne, např.: absolutní hudební sluch, fyzická zdatnost (tzv. horolezecký gen), rychlostní vs. vytrvalostní sporty, sklon k závislostem, skřivan nebo sova (cirkadiánní rytmus).

  Odhalíte jeho silné stránky i skryté předpoklady a dozvíte se, jestli má smysl vést ho spíše ke hře na klavír nebo ke sportu a jakému, zda je spíše ranní ptáče či noční sova a jestli není více ohroženo vznikem závislostí než ostatní děti.

  Objednávat můžete i telefonicky,
  tel.: 603 277 688.

  Objednávat můžete i přes e-mail.

  DNA Test Genoskop Junior – talenty dětí

  Genoskop DNA testVýsledek testu Vám pak může pomoci ve složitém rozhodování, kam a jak směřovat aktivity Vašeho potomka, jaké koníčky a záliby budou pro něj optimální a ve které oblasti může dosáhnout výjimečných výsledků, neboť nesprávná volba koníčku může mít podle dětských psychologů na děti různý vliv – zatímco některé zvládají případné nezdary dobře, jiné mohou psychicky strádat a trápit se.

  Co bylo Vašemu dítěti dáno do „vínku“ a co ne:

  • Absolutní hudební sluch
  • Fyzická zdatnost (tzv. horolezecký gen)
  • Rychlostní vs. vytrvalostní sporty
  • Sklon k závislostem
  • Skřivan nebo sova (cirkadiánní rytmus)

  Test Genoskop Junior

  Test Genoskop Junior vychází ze současných poznatků celosvětových vědeckých studií. Dovednosti zahrnuté v tomto testu (gen pro absolutní hudební sluch, sprinterský nebo vytrvalostní gen, gen pro fyzickou zdatnost) byly vybrány záměrně v nabízené kombinaci, neboť pro jejich rozvoj je rozhodující právě období dětství (cca od tří let věku). Pokud totiž budou mít nadaní jedinci vhodnou příležitost a prostředí jim poskytne dostatek potřebných podnětů, dané vlohy se s největší pravděpodobností projeví na vysoké úrovni. Kromě toho, čím dříve ke zdokonalování skrytých potenciálů dochází, tím bývají podporované schopnosti kvalitnější.

  Talentované děti / zvýšené riziko vzniku závislosti

  Talentované děti pak mohou v budoucnu podávat nadprůměrné výkony v oblasti, které se věnují, v níž jsou dobří, a navíc jim činí potěšení a baví je. Naopak, pokud dětem vrozené nadání pro určité činnosti chybí, nebo vlastní gen pro zvýšené riziko vzniku závislosti či gen pro cirkadiánní rytmus typu „sova“, mohou pak rodiče vhodně přizpůsobit jejich denní činnost tak, aby nebyly přetěžovány v oblastech, které jim nejsou vlastní, aby byly zaměstnávány dostatkem vhodných aktivit, a to ve správné denní době.