Genoskop Junior – talenty dětí – DNA test

Prostřednictvím testu Genoskop Junior zjistíte, co bylo Vašemu dítěti dáno do „vínku“ a co ne.

Prodejní ceny:

 od 3 900 Kč

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě a Hlučíně bez poplatku,
do jiného města Vám sadu pošleme přes Zásilkovnu nebo poštou. Odběrovou sadu si můžete vyzvednout i v Praze v laboratoři.

Talenty dětí podle DNA testu

Prostřednictvím testu Genoskop Junior zjistíte, co bylo Vašemu dítěti dáno do „vínku“ a co ne, např.: absolutní hudební sluch, fyzická zdatnost (tzv. horolezecký gen), rychlostní vs. vytrvalostní sporty, sklon k závislostem, skřivan nebo sova (cirkadiánní rytmus).

Odhalíte jeho silné stránky i skryté předpoklady a dozvíte se, jestli má smysl vést ho spíše ke hře na klavír nebo ke sportu a jakému, zda je spíše ranní ptáče či noční sova a jestli není více ohroženo vznikem závislostí než ostatní děti.

Výsledkem testu je několikastránkový podrobný protokol, který srozumitelně popisuje jednotlivé vlohy.

DNA Test Genoskop Junior – talenty dětí

Genoskop DNA testVýsledek testu Vám pak může pomoci ve složitém rozhodování, kam a jak směřovat aktivity Vašeho potomka, jaké koníčky a záliby budou pro něj optimální a ve které oblasti může dosáhnout výjimečných výsledků, neboť nesprávná volba koníčku může mít podle dětských psychologů na děti různý vliv – zatímco některé zvládají případné nezdary dobře, jiné mohou psychicky strádat a trápit se.

Test Genoskop Junior vychází ze současných poznatků celosvětových vědeckých studií. Dovednosti zahrnuté v tomto testu (gen pro absolutní hudební sluch, sprinterský nebo vytrvalostní gen, gen pro fyzickou zdatnost) byly vybrány záměrně v nabízené kombinaci, neboť pro jejich rozvoj je rozhodující právě období dětství (cca od tří let věku). Pokud totiž budou mít nadaní jedinci vhodnou příležitost a prostředí jim poskytne dostatek potřebných podnětů, dané vlohy se s největší pravděpodobností projeví na vysoké úrovni. Kromě toho, čím dříve ke zdokonalování skrytých potenciálů dochází, tím bývají podporované schopnosti kvalitnější.

Co bylo Vašemu dítěti dáno do „vínku“ a co ne:

Dozvíte se z DNA testu:

  • Zda je Vaše dítě od přírody spíše vytrvalec nebo sprinter
  • Zda má vrozený absolutní hudební sluch (a s ním související např. talent na cizí jazyky)
  • Zda vlastní geny pro fyzickou zdatnost
  • Zda má zvýšené riziko vzniku závislostí (lze pak obrátit pozitivním směrem, např. na sport, čtení, zájmy…)
  • Jaký je jeho přirozený cirkadiánní rytmus (jak rozvrhnout jeho aktivity)

 

Talentované děti / zvýšené riziko vzniku závislosti

Talentované děti pak mohou v budoucnu podávat nadprůměrné výkony v oblasti, které se věnují, v níž jsou dobří, a navíc jim činí potěšení a baví je. Naopak, pokud dětem vrozené nadání pro určité činnosti chybí, nebo vlastní gen pro zvýšené riziko vzniku závislosti či gen pro cirkadiánní rytmus typu „sova“, mohou pak rodiče vhodně přizpůsobit jejich denní činnost tak, aby nebyly přetěžovány v oblastech, které jim nejsou vlastní, aby byly zaměstnávány dostatkem vhodných aktivit, a to ve správné denní době.

Talenty dětí - DNA test - Genoskop junior