Odhalte pravdu o vašem původu pomocí DNA testu

Zajímá Vás, kdo byli Vaši předkové a odkud pocházíte? Chcete obohatit rodinnou historii a tajemství Vašeho rodu? Chtěli byste najít své příbuzné? Nebo chcete obdarovat rodinu, přátele nebo blízké naprosto impozantním dárkem v podobě originálního certifikátu a s podrobným popisem původu? Pak jste na správném místě!
Genografický test, neboli test genetického původu, zjistí jaká krev koluje ve vašich žilách. To znamená, že odhalí, zda předci byli například horkokrevní Španělé nebo naopak chladní Norové.

Další odpovědi naleznete v těchto článcích:

Přehled genealogických (DNA) testů

Základní analýza:

Podrobná analýza:

Genetika pro zajímavost – původ předků

DNA se dědí v téměř nezměněné formě z generace na generaci, a proto v ní můžeme nalézt informace staré až tisíce let zpátky a například tak odhalit náš evropských maternálních klanůgeografický původ nebo nalézt naše vzdálené příbuzné či předky.
Toto pátrání je možné dvěma hlavními směry: po mateřské linii (původ naší matky, její matky až k dávné dceři Eviny, sedm evropských maternálních klanů) nebo po otcovské linii (původ našeho otce, jeho otce až k dávnému praotci).
Otcovskou linii zkoumáme, podobně jako u určování otcovství, na základě analýzy několika různě dlouhých úseků DNA, které se ale nacházejí pouze na chromozomu Y. Mateřská linie je určována z DNA nacházející se v buněčných „motorech“ tzv. mitochondriích a místo krátkých úseků analyzujeme jednotlivé stavební kameny této mitochondriální DNA. V obou případech pak ze sady získaných hodnot stanovujeme tzv. haplotyp, neboli skupinu náležící ke stejnému prapředkovi.

Výsledek Vašeho genetického původu

Analýza naší DNA nám tedy může odhalit naše dávné předky, nalézt naše současné vzdálené příbuzné nebo prozradit, ve které části Evropy či dokonce světa jsou naše kořeny. Výsledkem je atraktivní certifikát s Vaším genetickým původem po otcovské nebo mateřské linii, Vaší migrační mapou a shodou s historickými osobnostmi i současně žijícími lidmi. K tomu navíc vstup do České národní Genografické databáze pro vyhledávání vzdálených příbuzných.
Původ předků pomocí DNA testu
Pokud je test určen pro ženu, tak při volbě Y genograf testů v kombinaci pro ženy je třeba dodat vzorky mužských příbuzných!

Geografický původ předků

Geografický původ předků - mapaGeny jsou děděny z generace na generaci. Sice se při každém předání důkladně promíchají, určité části se mění jen velmi vzácně. Právě tyto „úseky“ genetické informace pomohou zjistit, odkud pocházeli předci, protože je lze jednoduše porovnat s typickou šifrou lidí z různých kontinentů. Při shodě lze téměř jistě říci, že tito lidé mají navzájem společné předky.
Výsledkem testu je geografické určení původu příslušného člověka v otcovské linii. Dá se zjistit, ve které části Evropy či jiného kontinentu se vyskytují lidé se shodnými DNA znaky jako zadavatel, a tím i odkud s největší pravděpodobností pocházejí jeho otcové. Různé národy a různá etnika nosí v těchto málo změněných částech genetické informace znaky, které jsou pro ně charakteristické.
Co je výsledkem Genograf testuShrnutím testu je mapa, na níž modré body zobrazují regiony původu jednotlivých genetických profilů, se kterými byl srovnáván vzorek od zadavatele testu. Červené body ukazují skupiny profilů, s kterými se zkoumané geny shodují, a kde se tedy vyskytují lidé, kteří mají společné mužské předky. Z obrázku je zřejmé, že tento konkrétní člověk se shoduje s muži žijícími v Německu a Dánsku, a proto je tedy s největší pravděpodobností v otcovské linii germánského původu.

Co je výsledkem Genograf testu:

  • Analyzovaná genetická data tzn. zjištěné sekvence mitochondriální DNA.
  • Textovou interpretaci získaných genetických dat, která obsahuje zařazení testované maternální linie do jednoho ze sedmi evropských maternálních klanů (pokud je původ neevropský, tak samozřejmě do některého z klanů světových), určení stáří vzniku a lokalizace geografických počátků testované mateřské linie.
  • Informace o současném výskytu a rozšíření nositelů zjištěného typu mateřské linie a možných způsobech jejich příchodu na území České republiky.
  • Určení a grafické znázornění (grafickým výstupem je mapka) nejstarší migrační trasy mateřské linie testované osoby.
  • Výsledky jsou dodávány ve formě několikastránkového certifikátu.

Zkušenosti s testem Genograf

„Od dětství jsem v Mladé frontě četla inzeráty s nabídkou zhotovení rodokmenu. Fascinovalo mě to a už jako dítě jsem věděla, že si ho nechám udělat. V patnácti jsem se dozvěděla, že moje babička je adoptovaná, matka zemřela při porodu, otec neznámý. Záhy tedy z rodokmenu sešlo. Ale stále mě náš původ zajímal, jelikož se lišíme jak vzhledově, tak myšlením. Kolega v nové práci mě při debatě na téma předci seznámil s možností DNA testu původu předků. Hodilo se to, taťkovi jsem ho podarovala k padesáti pětinám. Kromě děkuji mi bylo z jeho strany sděleno, že “jestli tam vyjde, že jsme obvyklí, tak jsem si neměla dělat škodu”. Poté nastalo měsíční čekání, pochyby… Výsledek však potěšil všechny. Četnost výskytu nalezeného typu profilu v severní a severovýchodní Evropě je nyní pouze 0-1%. Takže spokojenost veliká. Konečně už nemusím vysvětlovat, proč mě na diskotéce vždy rozpálí pouze turecké a jiné orientální hity. Mám na to papír.“

„Možnost získat touto cestou informace o svém prapůvodu je fascinující, když uvážím, že s vyhledáváním předků se člověk dostane tak maximálně do 16. století. Je to zvláštní pocit, když před sebou máte certifikát. Dáváme si Genograf testy v širší rodině jako dárky. Všichni obdarovaní jsou velmi rádi, že o sobě zjistí něco zajímavého a nového a tyto informace velmi rádi analyzujeme na rodinných oslavách. Téměř všichni pracujeme v gastromii a zjistili jsme, že chutě zřejmě velmi souvisí s původem. Již se nedivíme, že Češi nejedí ryby, my například ryby milujeme, původ otcovské linie máme ve středomoří, na což jsme přišli díky testu Genograf.“

„Velmi si vážím zpětné vazby, kterou se zákazníky navazujete. Pokusím se popsat a zhodnotit dojmy, respektive blíže specifikovat svůj postoj ve vztahu k službám, které nabízíte. Velmi si vážím vaší práce, kterou považuji za smysluplnou a užitečnou. Co se týká dojmů, myslím že efekt poznatků, které uživatelům genetických testů přinášíte, tedy řekněme efekt vážící se k zdraví člověka, neboť vaše věda je velmi úzce vázána na vědu lékařskou, jsou podměty vycházející z vašich sledování podle mého názoru aplikovatelné v oblasti lidského zdraví a domnívám se, že zde jde o pomoc lidem vytvářet určitou duševní pohodu, zdravé sebevědomí, efekt tedy považuji za psychologicky léčebný. Pokud byste mi položil otázku, zda jste uspokojili a nebo naplnili má očekávání, která byla v souvislosti s mojí zakázkou, odpovídám ano. Pevně věřím, že reakce, které dostáváte, jsou radostné ze strany klientů, a že u vás vyvolávají stejný pocit radosti z činnosti, které věnujete nemalé úsilí. Touto cestou vám děkuji.“