Genetika forenzní

DNA testy Ostrava DNA testAnalýza DNA je v současné době již nezbytným nástrojem při vyšetřování kriminálních případů, identifikaci zemřelých osob nebo určování otcovství pro účely vypracování znaleckého posudku či vlastní potřebu. Využíváme při ní sadu 16i krátkých oblastí DNA (až 32 úseků), jejichž délky se u různých lidí liší a tak na celém světě neexistují dvě osoby (kromě jednovaječných dvojčat), které mají tuto sadu, neboli genetický profil, délkově zcela identickou (obdobně jako u otisku prstu).

Genetika forenzní

Pokud je tedy na místě trestného činu nalezena biologické stopa pachatele (např. kůže za nehty oběti, vlasy, krevní skvrna, nedopalek…), získáme z takové stopy DNA, zjištěný genetický profil porovnáme s profily podezřelých osob a určíme pachatele.
Stejnou metodu používáme i při určování otcovství pouze s tím rozdílem, že porovnáváme vzorek domnělého otce a dítěte a pro potvrzení otcovství se musí shodovat pouze polovina úseků v obou genetických profilech.

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., Genomac výzkumný ústav