Rekreační genetika

Některé úseky DNA se dědí v téměř nezměněné formě z generace na generaci, a proto v nich můžeme nalézt informace staré až tisíce let zpátky a například tak odhalit náš geografický původ nebo nalézt naše vzdálené příbuzné či předky.

Toto pátrání je možné dvěma hlavními směry: po otcovské linii (původ našeho otce, jeho otce až k dávnému praotci) nebo po mateřské linii (původ naší matky, její matky až k dávné dceři Eviny).

Otcovskou linii zkoumáme, podobně jako u určování otcovství, na základě analýzy několika dlouhých úseků DNA, které se ale nacházejí pouze na chromozomu Y. Mateřská linie je určována z DNA nacházející se v buněčných „motorech“ tzv. mitochondriích a místo krátkých úseků analyzujeme jednotlivé stavební kameny této mitochondriální DNA. V obou případech pak ze sady získaných hodnot stanovujeme tzv. haplotyp neboli skupinu náležící ke stejnému prapředkovi.

 

Ceník GenoGraf (DNA) testů

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě, Hlučíně a Frýdku-Místku, do jiného města Vám sadu můžeme poslat poštou.

 

Další odpovědi naleznete v těchto článcích:

Odhalte pravdu o vašem původu
Sedm evropských maternálních klanů
 Genograf – časté dotazy
Dárkov poukaz na Genograf