Návod k odběru pro genetický test

  • Alespoň 30 minut před odběrem si nečistěte zuby, nejezte, nevyplachujte si ústa a nekuřte. Rovněž odložte před odběrem vzorků návštěvu zubního lékaře, v případě používání zubní protézy proveďte odběr před nasazením protézy (nejlépe ihned po ránu).

  • odběr proveďte dvakrát, s každým z odběrových kartáčků zvlášť, dle následujících kroků.

  • Vyjměte kartáček ze sáčku, aniž byste se dotkli štětinek kartáčku (sáček roztrhněte na koncové straně kartáčku).

  • Otevřete ústa a kartáček vložte do oblasti mezi dásní nad předními horními zuby a horním rtem (obrázek č. 1).

  • Opakovaně (přibližně 20x) přejíždějte kartáčkem do dásní z jedné strany na druhou. Při těchto pohybech kartáčkem ještě otáčejte mezi prsty (obrázek č. 2).

  • Kartáček vložte do přiložené zkumavky. Opakovaným ohýbáním tyčinky o hranu zkumavky (zpravidla stačí 5-7x) ulomte přečnívající konec tyčinky. Při ohýbání je třeba tyčinku neustále přitlačovat ke dnu zkumavky (obrázek č.3). Pokud nedojde k odlomení tyčinky po 10 ohybech, v místě ohybu nůžkami odstřihněte přečnívající konec tyčinky. Zkumavku poté uzavřete šroubovacím uzávěrem. Do jedné zkumavky vložte pouze jeden kartáček.

  • Na etiketu zkumavky napište datum a čas odběru a jméno osoby.

  • Zkumavku vložte zpět do sáčku.

  • Celý postup od bodu č. 4 opakujte s novým kartáčkem, ale odběr provádějte z oblasti dásní dolních zubů.

  • Sáček se zkumavkou vložte do přiložené obálky a zašlete doporučeně co nejdříve na adresu uvedenou v přiložené obálce. Před zalepením obálky zkontrolujte, zda jsou všechny zkumavky s použitými kartáčky řádně popsány a zda obsahuje také vyplněnou “Průvodku ke vzorkům”.