Návod k odběru pro genetický test

 • Alespoň 30 minut před odběrem si nečistěte zuby, nejezte, nevyplachujte si ústa a nekuřte. Rovněž odložte před odběrem vzorků návštěvu zubního lékaře, v případě používání zubní protézy proveďte odběr před nasazením protézy (nejlépe ihned po ránu).

 • odběr proveďte dvakrát, s každým z odběrových kartáčků zvlášť, dle následujících kroků.

 • Vyjměte kartáček ze sáčku, aniž byste se dotkli štětinek kartáčku (sáček roztrhněte na koncové straně kartáčku).

 • Otevřete ústa a kartáček vložte do oblasti mezi dásní nad předními horními zuby a horním rtem (obrázek č. 1).

 • Opakovaně (přibližně 20x) přejíždějte kartáčkem do dásní z jedné strany na druhou. Při těchto pohybech kartáčkem ještě otáčejte mezi prsty (obrázek č. 2).

 • Kartáček vložte do přiložené zkumavky. Opakovaným ohýbáním tyčinky o hranu zkumavky (zpravidla stačí 5-7x) ulomte přečnívající konec tyčinky. Při ohýbání je třeba tyčinku neustále přitlačovat ke dnu zkumavky (obrázek č.3). Pokud nedojde k odlomení tyčinky po 10 ohybech, v místě ohybu nůžkami odstřihněte přečnívající konec tyčinky. Zkumavku poté uzavřete šroubovacím uzávěrem. Do jedné zkumavky vložte pouze jeden kartáček.

 • Na etiketu zkumavky napište datum a čas odběru a jméno osoby.

 • Zkumavku vložte zpět do sáčku.

 • Celý postup od bodu č. 4 opakujte s novým kartáčkem, ale odběr provádějte z oblasti dásní dolních zubů.

 • Sáček se zkumavkou vložte do přiložené obálky a zašlete doporučeně co nejdříve na adresu uvedenou v přiložené obálce. Před zalepením obálky zkontrolujte, zda jsou všechny zkumavky s použitými kartáčky řádně popsány a zda obsahuje také vyplněnou „Průvodku ke vzorkům“.
 • Alespoň 30 minut před odběrem si nečistěte zuby, nejezte, nevyplachujte si ústa a nekuřte. Rovněž odložte před odběrem vzorků návštěvu zubního lékaře, v případě používání zubní protézy proveďte odběr před nasazením protézy (nejlépe ihned po ránu).

 • odběr proveďte dvakrát, s každým z odběrových kartáčků zvlášť, dle následujících kroků.

 • Vyjměte kartáček ze sáčku, aniž byste se dotkli štětinek kartáčku (sáček roztrhněte na koncové straně kartáčku).

 • Otevřete ústa a kartáček vložte do oblasti mezi dásní nad předními horními zuby a horním rtem (obrázek č. 1).

 • Opakovaně (přibližně 20x) přejíždějte kartáčkem do dásní z jedné strany na druhou. Při těchto pohybech kartáčkem ještě otáčejte mezi prsty (obrázek č. 2).

 • Kartáček vložte do přiložené zkumavky. Opakovaným ohýbáním tyčinky o hranu zkumavky (zpravidla stačí 5-7x) ulomte přečnívající konec tyčinky. Při ohýbání je třeba tyčinku neustále přitlačovat ke dnu zkumavky (obrázek č.3). Pokud nedojde k odlomení tyčinky po 10 ohybech, v místě ohybu nůžkami odstřihněte přečnívající konec tyčinky. Zkumavku poté uzavřete šroubovacím uzávěrem. Do jedné zkumavky vložte pouze jeden kartáček.
 • Na etiketu zkumavky napište datum a čas odběru a jméno osoby.

 • Zkumavku vložte zpět do sáčku.

 • Celý postup od bodu č. 4 opakujte s novým kartáčkem, ale odběr provádějte z oblasti dásní dolních zubů.

 • Sáček se zkumavkou vložte do přiložené obálky a zašlete doporučeně co nejdříve na adresu uvedenou v přiložené obálce. Před zalepením obálky zkontrolujte, zda jsou všechny zkumavky s použitými kartáčky řádně popsány a zda obsahuje také vyplněnou „Průvodku ke vzorkům“.

 • Ke každému DNA testu je vložen podrobný návod s obrázky pro jednoduchý a bezproblémový odběr.