Časté dotazy – Genograf DNA test

Co je Y-GenoGraf test?

Základní analýza – otcovská linie. Tento test je vhodný pro zjištění geografické lokalizace původu předků v otcovské (paternální) linii, pro zjištění příslušnosti k haploskupině (typ genetického profilu) nebo pro potvrzení či vyvrácení genetické příbuznosti dvou mužských linií (které mají například shodná příjmení). Muži totiž mají Y chromozom, který se dědí z otce na syny. Pokud si tento test objedná žena, pro zjištění své otcovské linie musí dodat vzorky osoby mužského pohlaví pokrevně příbuzné s její otcovskou linií.
Tento test Vám umožní odhalit kořeny Vaší linie až tisíce let zpátky a zodpovědět otázku, zda jsou Vaši předkové spíše Germánského, Slovanského či jiného původu, zda sem přišli z Uralu, Balkánského poloostrova nebo třeba ze Skandinávie.
Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

 

Co můžu očekávat jako výsledek Y-GenoGraf testu?

Jako způsob zaslání výsledků máte možnost si vybrat mezi poštou nebo emailem (vyplňujete v průvodce). Výsledkem je dvoustránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

 • výpis hodnot 18 genetických znaků (markerů), na základě kterých určíme haploskupinu (typ genetického profilu), do které testovaná osoba patří
 • charakteristiku a historii dané haploskupiny
 • nejvyšší četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací
 • nejpravděpodobnější původ a oblast vzniku dané otcovské linie
 • mapu současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny
 • porovnání nalezeného haplotypu se světovou referenční databází

Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

 

Co je Y-GenoGraf GENEA test?

Podrobná analýza – otcovská linie. Tento test je obdobou základního Y-Genograf testu. Avšak všechny výše uvedené informace tento test prohlubuje, jak z geografického hlediska, tak z hlediska příbuznosti. Tato rozšířená varianta testu analyzuje dalších 21 genetických znaků (dohromady se základním testem tedy 39), test je více individuální, podrobnější a v důsledku testování více znaků i přesnější. Výsledkem tohoto testu je certifikát původu. Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

 

Co můžu očekávat jako výsledek Y-GenoGraf GENEA testu?

Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodce ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

 • výpis hodnot 39 genetických znaků (markerů), na základě kterých určíme haploskupinu (typ genetického profilu), do které testovaná osoba patří
 • charakteristiku a historii dané haploskupiny (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf testu)
 • nejvyšší četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací
 • nejpravděpodobnější původ a oblast vzniku dané otcovské linie (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf testu)
 • porovnání nalezeného haplotypu se světovou referenční databází
 • mapu současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny

Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

 

Co je Mt-GenoGraf test?

Základní analýza – mateřská linie. Tento test je vhodný pro zjištění geografické lokalizace původu předků v mateřské (maternální) linii, pro zjištění příslušnosti k mateřskému klanu nebo pro potvrzení či vyvrácení genetické příbuznosti dvou mateřských linií při genealogickém pátrání. Analýzy se provádějí z tzv. mitochondriální DNA, která se dědí pouze po matce. Matka tedy tuto genetickou informaci předává v nezměněné podobě na svoje děti (dcery i syny), vzorky proto může poskytnout žena i muž.
Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce mateřských linií (Mt), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

 

Co můžu očekávat jako výsledek Mt-GenoGraf testu?

Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodce ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je dvoustránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

 • výpis nalezených variací v tzv. HVR1 (hyper-variabilní oblast 1) oblasti, na základě kterých určíme klan, z něhož pochází mateřská linie testované osoby
 • charakteristiku a historii daného klanu
 • nejvyšší četnosti výskytu nalezeného klanu napříč světovou populací
 • srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy
 • mapu nejpravděpodobnějšího vzniku daného klanu a historických migračních tras nositelů daného klanu

Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.

 

Co je Mt-GenoGraf GENEA test?

Podrobná analýza – mateřská linie. Tento test je obdobou základního Mt-Genograf testu. Avšak všechny výše uvedené informace tento test prohlubuje, jak z geografického hlediska, tak z hlediska příbuznosti. Tato rozšířená varianta testu analyzuje i tzv. HVR2 (hyper-variabilní oblast 2) oblast, díky které zjistíme příslušnost nejen ke klanu (jako u základního Mt-GenoGraf testu), ale také k danému podklanu. Test je tedy více individuální, podrobnější a v důsledku testování většího úseku DNA i přesnější. Výsledkem tohoto testu je certifikát původu – více v otázce č. 21.
Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce mateřských linií (Mt), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.