GDPR a objednávka DNA testu

Při odeslání objednávky souhlasím se zpracováním citlivých osobních údajů:
Na základě nového znění zákona o ochraně osobních údajů, který je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a z části 2016/680 a nahrazuje předchozí právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES (GDPR) a Zákona č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) je pro genetické testování nutno mít Váš výslovný souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů. Bez tohoto souhlasu NENÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOVOLENO PROVÉST GENETICKÝ TEST.

Správce osobních údajů: Mgr. David Moravec, Výhledy 585/46b, Ostrava-Hošťálkovice, 725 28, IČ: 74300580, DIČ: CZ7708035533 (dále jen Správce). V souladu s výše uvedeným právním předpisem uděluje Subjekt (zadavatel, objednatel, poskytovatel vzorků) Správci oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje a citlivé údaje. Účelem zpracování je vyřízení objednávky produktu a provedení souvisejícího genetického testu. Zpracovávané osobní údaje jsou kontaktní údaje pro komunikaci a zasílání výsledků Správcem včetně marketingové komunikace za účelem budoucí propagace produktů/služeb Správce. Zpracovávané citlivé údaje zahrnují kyselinu deoxyribonukleovou (dále jen DNA) získanou z biologického vzorku poskytnutého Subjektem a zejména kompletní genetickou informaci zakódovanou v této DNA.

Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a dále subjektům, které pro správce provádějí zpracování dle smlouvy o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním poskytuje Subjekt Správci na celé období zpracování, tzn. po celou dobu průběhu DNA analýzy, vyhodnocování a interpretace výsledků, a dále na jejich uložení v interní databázi zakázek po dobu 30 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a období, pro které je souhlas udělen, může skončit kdykoliv písemným odvoláním Subjektu doručeným Správci. V takovém případě provede Správce likvidaci těchto osobních údajů. Subjekt je oprávněn vyžádat si od Správce informace, jaké osobní údaje o něm Správce zpracovává. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.