Laboratoře a přístrojové vybavení

Genomac výzkumný ústav disponuje rozsáhlými laboratořemi nestátního zdravotnického zařízení, znaleckého ústavu a výzkumného centra CEGES, dále prostory pro provádění odběrů vzorků, prostory pro uchovávání biologických vzorků a moderní přednáškovou místnost s kapacitou až 40 osob.

Výzkumná a analytická část je tvořena laboratořemi s oddělenými pracovními prostory umožňujícími eliminovat možnou vzájemnou kontaminaci zpracovávaných vzorků. Jedná se např. o separované místnosti pro extrakci DNA a RNA, čisté prostory pro pre-PCR, post-PCR atd.

Vybavení laboratoří Genomac odpovídá nejmodernějším trendům v genomickém výzkumu.


K rutinně používaným zařízením náleží:

  • celkem 3 vysoce výkonné DNA sekvenátory,
  • 5 standardních termocyklérů,
  • termocyklér pro amplifikaci v reálném čase (real-time PCR),
  • čipový analyzátor Agilent Bioanalyzer,
  • laserový mikrodisektor
  • a biohazardní box pro ultračistou manipulaci se vzorky.