DNA test vaječnosti dvojčat

Ne vždy je zřejmé, zda jsou dvojčata jedno či dvojvaječná. Do jisté míry to lze odhalit pomocí ultrazvukového vyšetření ještě v době těhotenství. I to však má svá omezení (viz. obrázek níže), v takovém případě je test DNA jediné řešení.

Test který vám zjistí, zda jsou vaše dvojčata jednovaječná nebo dvojvaječná.

Více informací níže.

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě a Hlučíně bez poplatku,
do jiného města Vám sadu pošleme přes Zásilkovnu nebo poštou. Odběrovou sadu si můžete vyzvednout i v Praze v laboratoři.

Objednávat můžete i telefonicky tel.: 603 277 688 nebo přes e-mail.

Test vaječnosti dvojčat

Pokud dosud nevíte a chcete zjistit, zda jsou Vaše dvojčata jedno či dvojvaječná, můžete využít dlouholetých a bohatých zkušeností naší laboratoře a otestovat vaječnost (neboli zygositu) vašich dvojčat pomocí analýzy DNA. Jen tak totiž budete mít jistotu, jak to s vašimi dvojčátky doopravdy je.

Důvody proč testovat dvojčata:

  1. Když chcete zjistit, zda je ve Vaší rodině vyšší pravděpodobnost výskytu dvojčat. Sklony pro vícečetná těhotenství mohou být dědičné a jsou vázány na dvojvaječná dvojčata a dědí se po mateřské linii.
  2. Pro jistotu – když jsou si Vaše dvojčata sice velmi podobná, ale je možné pozorovat drobné odlišnosti a nebo si již nepamatujete výsledek ultrazvukového vyšetření.
  3. Když si chcete být jistí při výchově v případě jednovaječnosti, že je třeba podporovat silněji individualitu každého z dvojčat
  4. Pokud se dvojčata účastní výzkumných projektů.
  5. Ze zdravotních důvodů – jednovaječná dvojčata jsou si navzájem ideálními dárci orgánů nebo štěpů různých tkání.
  6. Jsou-li dvojčata různého pohlaví, je jisté, že jsou dvojvaječná a není je třeba testovat.

Princip testu vaječnosti dvojčat:

Každý člověk je nositelem jedinečného genetického profilu. To znamená, že žádní dva lidé nemají genetický profil stejný, s výjimkou jednovaječných dvojčat. U nich je naopak genetický profil naprosto totožný. Tuto shodu lze testem prokázat či vyvrátit.

Kdy uvažovat o testu vaječnosti dvojčat?

Ne u všech dvojčat je analýza DNA nutná. Pokud máte dvojčata různého pohlaví, jsou s jistotou dvojvaječná. U jednovaječných dvojčat může v určení vaječnosti pomoci ultrazvukové vyšetření během těhotenství. Mají-li dvojčata jeden vnější plodový obal, musí být vždy jednovaječná. Ale přibližně jedna třetina jednovaječných dvojčat má dva vnější plodové obaly a buď jednu placentu vzniklou srůstem dvou samostatných placent, nebo dvě samostatné placenty. Tyto placenty jsou nerozeznatelné od placent dvojvaječných dvojčat. (Takový stav vzniká, pokud se vajíčko rozdělilo dříve, než se začala utvářet placenta.) Pokud je právě toto případ vašich dvojčat, anebo si již nejste jisti, jak to bylo při ultrazvukovém vyšetření, je určení zygosity pomocí DNA analýzy to nejjednodušší a nejspolehlivější řešení.

DNA test

Jak vznikne vícečetné těhotenství?

Vícečetné těhotenství vzniká při ovulaci oplozením více než jednoho oocytu. V takových případech jsou plody geneticky rozdílné (polyzygotní neboli dvojvaječné). Vícečetné těhotenství ale může být i výsledkem rozdělení jedné embryonální tkáně, ze které se vytvoří dva nebo více geneticky identických plodů (monozygotní neboli jednovaječné). Vícečetné těhotenství vzniká při ovulaci oplozením více než jednoho oocytu. V takových případech jsou plody geneticky rozdílné (polyzygotní neboli dvojvaječné). Vícečetné těhotenství ale může být i výsledkem rozdělení jedné embryonální tkáně, ze které se vytvoří dva nebo více geneticky identických plodů (monozygotní neboli jednovaječné).

Několik informací nakonec

Dle současných poznatků jsou z 2/3 narozených dvojčat dvojvaječných (bizygotních) a 1/3 jednovaječných.
Četnost je udávána zpravidla jako jeden vícečetný porod na 80 klasických.
Faktorů, které ovlivňují výskyt vícečetných těhotenství je více. Prokázán byl vliv rasy, věk a počet předešlých porodů. Známy jsou rovněž vlivy dědičné a v současné době se také uplatňují civilizační faktory jako je např. asistovaná reprodukce nebo užívání hormonální antikoncepce apod.