Historie společnosti Genomac

Společnost Genomac byla založena v roce 2001 sourozenci RNDr. Lucií Benešovou, Ph.D. (rozenou Minárikovou) a doc. RNDr. Markem Minárikem, Ph.D. pod názvem Genomac International, s.r.o. zabývající se sekvenací DNA a genotypováním.

V roce 2002 se stal Genomac spoluřešitelem prvního výzkumného grantu zabývajícího se analýzou somatických mutací u kolorektálního karcinomu a tím započal svoji bohatou výzkumnou činnost nejen v oblasti molekulární onkologie, ale také na poli kardiovaskulárních či neurologických chorob.

V roce 2003 rozšířila společnost nabídku svých služeb o DNA testy určené pro širokou veřejnost – testy otcovství a Preventivní Genetické Testy (PGT) vrozených onemocnění (cystická fibróza, trombofilie, fenylketonurie a další). V letech 2006 až 2007 představil Genomac novou skupinu genealogických testů Genograf® a do konce roku 2007 bylo provedeno více než tisíc těchto genetických testů původu předků. Obrovský úspěch genetických testů původu předků Genograf® vedl k založení České národní genografické databáze obsahující dobrovolně vložené DNA profily předků od více než 7 000 osob.

V roce 2005 zavedl Genomac rutinní testování mutací EGFR z plicní tkáně pro předpověď terapeutické odpovědi na cílenou biologickou terapii u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Značného klinického významu bylo dosaženo také při výzkumu kardiovaskulárních onemocnění, zejména v rámci úspěšných projektů zaměřených na hypertrofickou kardiomyopatii a farmakoterapii ischemické choroby srdeční.

V roce 2006 získal Genomac statut Nestátní zdravotnické zařízení v oboru lékařská genetika a
v roce 2007 mu byl udělen Ministerstvem spravedlnosti ČR statut Znalecký ústav v oboru genetiky a DNA analýzy.

V roce 2006 byla patentována technologie vyvinutá v Genomacu pro detekci mutací za částečně denaturačních podmínek (US patent č. 6,989,085).

V roce 2009 společnost Genomac prokázala použitelnost své technologie při detekci cirkulující nádorové DNA u pacientů trpících rakovinou. V následujících letech se v Genomacu cirkulující nádorová DNA (ctDNA) stala středem výzkumu.

V roce 2010 uvedla společnost na trh v rámci dvou nových projektů Rekreační Genetika a Umění DNA další genetické testy a produkty pro širokou veřejnost – Genoskop® neboli test talentů a vloh a Genoklenot a Genoportrét – šperky a obrazy tvořené dle předlohy genetického kódu.

V roce 2010, v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK CZ.2.16/3.1.00/22213) financovaného z prostředků EU, získal Genomac finanční podporu hlavního města Prahy, která umožnila založení Centra aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES). Tím začala pro Genomac nová éra, která byla dále umocněna přemístěním společnosti do nových laboratorních a kancelářských prostor administrativní budovy Carolina centrum v Praze 6 – Ruzyni.

Od roku 2013 je Genomac držitelem akreditace pro vyšetření v oboru molekulární genetiky dle normy ČSN EN ISO 15189:2007 vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod registračním číslem 8279.

Projekt CEGES byl dále rozšířen v roce 2014 v rámci programu OPPK CZ.2.16 / 3.3.00 / 22558.

V roce 2015 došlo ke změně názvu společnosti na Genomac výzkumný ústav, s.r.o. jako součást diverzifikace výzkumných a komerčních aktivit.

V roce 2019 došlo k odštěpení části společnosti zahrnující akreditovanou laboratoř zaměřenou na komerční testování volné nádorové DNA v krvi pacientů s onkologickým onemocněním (Elphogene) a k dalším organizačním změnám, kdy se jedinou majitelkou společnosti Genomac výkumný ústav stala RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.

Genomac výzkumný ústav je v současnosti největším soukromým centrem pro aplikovaný medicínský výzkum v České republice.