Pedagogická, vzdělávací a znalecká činnost

Náš výzkumný ústav v rámci své pedagogické činnosti dlouhodobě spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou (Katedra biologie, Katedra genetiky a mikrobiologie, Katedra analytické chemie) a 1. lékařskou fakultou Karlovy Univerzity, a to přednáškovou činností, poskytnutím a vedením praktických cvičení a vedením či konzultací bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Seznam úspěšně dokončených prací:

Bakalářské:

 

Diplomové:

 

Disertační:

 

Současně řešené práce:

 

 

Znalecká činnost

RNDr. Lucie Benešová Ph.D. a doc. RNDr. Marek Minárik působí jako soudní znalci v oboru zdravotnictví se specializací na Genetiku (analýzy DNA, určování genetické identity a paternit).