Genoskop DNA test

Anonymní test otcovství PATExpres test - výsledek do 48 hodin

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě, Hlučíně a Frýdku-Místku, do jiného města Vám sadu můžeme poslat poštou.
(otec + dítě nebo otec + matka + dítě)
Prodejní cena: 10.940 Kč
Jméno a příjmení:*
Vaše tel. číslo*
Váš e-mail:*
Ulice a číslo:*
Město:*
PSČ:*

....................................................................

Platba / doručení:*
Počet osob:*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů:*
Poznámka (nepovinná položka):

Anonymní DNA test otcovství – DNA test slouží k získání základní informace, zda je příslušná osoba biologickým otcem daného dítěte či nikoliv.
Výsledky tohoto testu nemohou být použity pro potřebu právních úkonů, neboť jejich součástí není znalecký posudek (pro tyto účely slouží jiný DNA test: znalecký test s vypracováním posudku zde).

U odebíraných vzorků nemusí být ověřena totožnost testované osoby, a proto si jejich odebrání může provést každý sám anonymně v soukromí svého domova a vzorky zaslat poštou.

Objednávat můžete i telefonicky,
tel.: 603 277 688.

Objednávat můžete i přes e-mail:

Test dna na určení otcovství

DNA test otcovství umožňuje prokázat pomocí genetické informace, zda je testovaná osoba tzn. předpokládaný otec biologickým otcem daného dítěte či nikoliv.

Výsledky DNA testů z laboratoří Genomac jsou vždy:

 1. Přesné a jednoznačné
 2. Spolehlivé a důvěryhodné
 3. Za odpovídající cenu

V laboratořích Genomac International jsou proto DNA testy otcovství prováděny zkušenými odborníky, v rámci DNA testu otcovství je vždy analyzováno 16 znaků (15 + pohlaví) a laboratoře se každoročně úspěšně zúčastňují auditu ze strany Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku. Nejčastější dotazy k DNA testům otcovství (zde).

Anonymní DNA test otcovství – DNA test slouží k získání základní informace, zda je příslušná osoba biologickým otcem daného dítěte či nikoliv. Výsledky tohoto testu nemohou být použity pro potřebu právních úkonů, neboť jejich součástí není znalecký posudek (pro tyto účely slouží jiný DNA test: znalecký test s vypracováním posudku). U odebíraných vzorků nemusí být ověřena totožnost testované osoby, a proto si jejich odebrání může provést každý sám v soukromí svého domova a vzorky zaslat poštou. DNA test otcovství lze provést anonymně.

Test dna na určení otcovství - princip

Genoskop DNA test

Analýza DNA je dnes standardní metodou určování otcovství či jiných příbuzenských vztahů. DNA lze získat velmi snadno bez nutnosti odběru krve, nejčastěji ze stěru ústní dutiny. DNA se izoluje ze slin od domnělého otce a od dítěte, případně i od matky. Vyizolovaná DNA je podrobena enzymatické reakci, při které jsou selektivně namnoženy předem stanovené genetické markery. Tyto markery vytvářejí charakteristický genetický profil, který je jedinečný pro každého člověka a s výjimkou jednovaječných dvojčat je vyloučeno, aby se u dvou lidí shodoval.
Princip stanovení otcovství je založen na porovnání genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce. Pokud je při srovnání u dítěte nalezena kombinace markerů, kterou domnělý otec nemá, lze se 100% jistotou otcovství vyloučit. Pokud profily dítěte a domnělého rodiče vykazují shodu, lze otcovství potvrdit s jistotou, která je velmi blízká 100%. Čím více markerů je současně sledováno, tím více se pravděpodobnost takového potvrzení blíží 100%.

Naše zásady při určování otcovství a testování identity

Testování lidské identity na základě zjišťování genetických znaků (např. pro účely určování otcovství) s sebou přináší řadu etických faktorů souvisejících se spolehlivostí výsledků a zajištěním ochrany osobních údajů. Naše společnost si uvědomuje závažnost vlastní podstaty tohoto druhu testování, a proto vždy striktně dodržujeme následující zásady:

 • analýzy provádíme ve vlastní laboratoři (vzorky nikdy nikam neposíláme),
 • nezávisle testujeme 2 vzorky odebrané od každé osoby,
 • vždy testujeme 16 STR markerů (nikoli pouze 9 nebo 11),
 • u dospělých osob provádíme testování pouze s jejich souhlasem,
 • nepřijímáme typy vzorků, u kterých lze předpokládat, že byly odebrány bez vědomí dané osoby,
 • nikdy neprovádíme testy z plodové vody,

Více podrobnějších informací zde
Nejčastější dotazy zde


Testy otcovství - další možnosti

 • 1.845,- Kč Zaslání detailního rozpisu výsledků s vyznačením DNA profilů jednotlivých osob
 • 2.500,- Kč Další osoba k současně objednávanému testu (např. další dítě nebo další muž)
 • 3.500,- Kč Další osoba k dřívějšímu testu (např. další dítě nebo další muž)
 • 1.500,- Kč Provedení odběru s ověřením totožnosti (pro případ pozdějšího vypracování posudku)


Jak DNA test probíhá?

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.
Proveďte prosím objednávku.   My Vám odběrovou sadu obratem doručíme.   Vy si sami odeberete vzorek.   Odešlete vzorek poštou do laboratoře Genomac.   Laboratoř Genomac izoluje a analyzuje DNA.   Laboratoř Genomac vyhodnotí DNA.   Laboratoř Genomac Vám zašle výsledek.

Genoskop DNA testJakmile obdržíme Vaši objednávku DNA testu, tak Vám odběrovou soupravu doručíme, pomocí které si dle přiloženého návodu sami odeberete DNA - jednoduše a v pohodlí Vašeho domova. Před odběrem vzorků doporučujeme přibližně hodinu nekouřit, nejíst a nepít. Odběrový štěteček je dostatečně jemný i pro citlivá dětská ústa, takže test lze provádět prakticky od narození.
Následně vzorky zašlete do laboratoře Genomac. Po obdržení Vašich vzorků se pomocí nejmodernějších přístrojů provede izolace a analýza DNA, následuje vyhodnocování a interpretace získaných dat.DNA test

Back to Top