Spoluřešitelé vědecko-výzkumných grantů

DNA testy, které rozvážíme (a zasíláme), zpracovává a vyhodnocuje akreditovaná laboratoř Genomac výzkumný ústav, s.r.o.  Laboratoře Genomac se účastní řady grantů. Níže uvádíme některé.

Spoluřešitelé vědecko-výzkumných grantů

 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – grant MZ NR8027, NS9809
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha – grant MZ NR8027, NT13660, NT13638, NT13640, NT14253, NT14383, NV15-27939A, NV17-31909A
 • Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta – grant MZ NR8039, NR9164, NS9988
 • Fakultní nemocnice Plzeň – grant MZ NR9087, NS9718, NT13660, NV17-30748A
 • Univerzita Karlova / Lékařská fakulta v Plzni – grant MZ NV17-30748A
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – grant MZ NR9164, NS9988
 • Fakultní nemocnice v Motole – grant MZ NR9164, NV15-27939A
 • Thomayerova nemocnice – grant MZ NS9809, NV15-27939A
 • Fakultní nemocnice Brno – grant MZ NT13660
 • Masarykova univerzita / Institut biostatistiky a analýz – grant MZ NT13660
 • Masarykova univerzita / Lékařská fakulta – grant MZ NV15-27939A, NV17-31909A
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – grant MZ NT13660
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové – grant MZ NT13660, NT14383
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – grant MZ NT13660
 • Ústav analytické chemie AV ČR – grant TA ČR TA02010672aa