Genomac tým

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.
ředitelka a majitelka společnosti

postgraduální vzdělání v oboru molekulární biologie
atestace v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice
soudní znalec v oboru Zdravotnictví, specializace Genetika
pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě UK – přednášející, školitel diplomantů
členství v odborných společnostech: American Association for Cancer Research (AACR), International society of forensic genetics (ISFG), European society of human genetics (ESHG), Společnost lékařské genetiky České lékařské společnosti J.E. Purkyně
spoluautorka více než 40 zahraničních vědeckých publikací
každoroční prezentace vědeckých výsledků na odborných zahraničních i tuzemských konferencích


Testy otcovství a Rekreační genetika

Mgr. Dominika Kopalová – vedoucí divize Testy otcovství a Genograf
Ing. Lucie Hanzlíková – vedoucí divize Genoskop
Bc. Lucie Náhunková – vedoucí laborantka
Kateřina Kramperová – laborantka
Mgr. Kristýna Bubeníková – laborantka

 

Administrativa

Hanka Vokounová – administrativa a fakturace
Andrea Preislerová – asistentka

 

Marketing a media, zákaznická podpora

Mgr. Tereza Hálková

 

Věda a výzkum

doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D. – vedoucí technologického vývoje a klinických aplikací
Mgr. Tereza Hálková – vedoucí divize Věda a výzkum
Mgr. Dominika Kopalová – vědecký pracovník
Mgr. Renata Ptáčková, Ph.D. – samostatný vědecký pracovník
Mgr. Kristýna Bubeníková – pomocná vědecká síla
Ing. Jindřiška Mináriková – příjem a registrace vzorků