Genomac tým

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.

ředitelka a majitelka společnosti

 • postgraduální vzdělání v oboru molekulární biologie
 • atestace v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice
 • soudní znalec v oboru Zdravotnictví, specializace Genetika
  pedagogická činnost na Přírodovědecké fakultě UK – přednášející, školitel diplomantů
 • členství v odborných společnostech: American Association for Cancer Research (AACR), International society of forensic genetics (ISFG), European society of human genetics (ESHG), Společnost lékařské genetiky České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • spoluautorka více než 40 zahraničních vědeckých publikací
  každoroční prezentace vědeckých výsledků na odborných zahraničních i tuzemských konferencích

Testy otcovství a Rekreační genetika

 • Mgr. Kateřina Provázková– vedoucí divize Testy otcovství a Genograf
 • Ing. Lucie Hanzlíková – vedoucí divize Genoskop
 • Bc. Lucie Náhunková – vedoucí laborantka
 • Kateřina Kramperová – laborantka
 • Pavla Kusová – laborantka
 • Františka Štětková – laborantka

Administrativa

 • Hanka Vokounová – administrativa a fakturace
 • Andrea Preislerová – asistentka

Marketing a media, zákaznická podpora

 • Mgr. Tereza Hálková

Věda a výzkum

 • doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D. – vedoucí technologického vývoje a klinických aplikací
 • Mgr. Tereza Hálková – vedoucí divize Věda a výzkum
 • Mgr. Renata Ptáčková, Ph.D. – samostatný vědecký pracovník (na mateřské dovolené)
 • Veronika Surkovová – pomocná vědecká síla
 • Ing. Jindřiška Mináriková – příjem a registrace vzorků