Genograf - časté dotazy

Odběrové DNA sady rozvážíme v Ostravě, Hlučíně a Frýdku-Místku, do jiného města Vám sadu můžeme poslat poštou.


Jaké jsou druhy Genografu a kolik to stojí?
Základní analýza:
DNA test Otcovská linie (Y-GenoGraf test)
DNA test Mateřská linie (Mt-GenoGraf test)
DNA test Rodičovské linie

2.950 Kč
2.950 Kč
5.700 Kč 
Podrobná analýza:
DNA test Otcovská linie (Y-GenoGraf GENEA 39 test)
DNA test Mateřská linie (Mt-GenoGraf GENEA test)
DNA test Rodičovské linie

4.950 Kč
4.950 Kč
9.600 Kč 

Co je Y-GenoGraf test?

Základní analýza - otcovská linie. Tento test je vhodný pro zjištění geografické lokalizace původu předků v otcovské (paternální) linii, pro zjištění příslušnosti k haploskupině (typ genetického profilu) nebo pro potvrzení či vyvrácení genetické příbuznosti dvou mužských linií (které mají například shodná příjmení). Muži totiž mají Y chromozom, který se dědí z otce na syny. Pokud si tento test objedná žena, pro zjištění své otcovské linie musí dodat vzorky osoby mužského pohlaví pokrevně příbuzné s její otcovskou linií.
Tento test Vám umožní odhalit kořeny Vaší linie až tisíce let zpátky a zodpovědět otázku, zda jsou Vaši předkové spíše Germánského, Slovanského či jiného původu, zda sem přišli z Uralu, Balkánského poloostrova nebo třeba ze Skandinávie.
Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.
Co můžu očekávat jako výsledek Y-GenoGraf testu?

Jako způsob zaslání výsledků máte možnost si vybrat mezi poštou nebo emailem (vyplňujete v průvodce). Výsledkem je dvoustránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:

 • výpis hodnot 18 genetických znaků (markerů), na základě kterých určíme haploskupinu (typ genetického profilu), do které testovaná osoba patří
 • charakteristiku a historii dané haploskupiny
 • nejvyšší četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací
 • nejpravděpodobnější původ a oblast vzniku dané otcovské linie
 • mapu současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny
 • porovnání nalezeného haplotypu se světovou referenční databází

Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.
Co je Y-GenoGraf GENEA test?

Podrobná analýza - otcovská linie. Tento test je obdobou základního Y-Genograf testu. Avšak všechny výše uvedené informace tento test prohlubuje, jak z geografického hlediska, tak z hlediska příbuznosti. Tato rozšířená varianta testu analyzuje dalších 21 genetických znaků (dohromady se základním testem tedy 39), test je více individuální, podrobnější a v důsledku testování více znaků i přesnější. Výsledkem tohoto testu je certifikát původu. Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.
Co můžu očekávat jako výsledek Y-GenoGraf GENEA testu?

Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodce ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:


 • výpis hodnot 39 genetických znaků (markerů), na základě kterých určíme haploskupinu (typ genetického profilu), do které testovaná osoba patří
 • charakteristiku a historii dané haploskupiny (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf testu)
 • nejvyšší četnosti výskytu nalezené haploskupiny napříč světovou populací
 • nejpravděpodobnější původ a oblast vzniku dané otcovské linie (vše je podrobnější oproti základnímu Y-GenoGraf testu)
 • porovnání nalezeného haplotypu se světovou referenční databází
 • mapu současného výskytu a historických migračních tras nositelů dané haploskupiny

Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.
Co je Mt-GenoGraf test?

Základní analýza - mateřská linie. Tento test je vhodný pro zjištění geografické lokalizace původu předků v mateřské (maternální) linii, pro zjištění příslušnosti k mateřskému klanu nebo pro potvrzení či vyvrácení genetické příbuznosti dvou mateřských linií při genealogickém pátrání. Analýzy se provádějí z tzv. mitochondriální DNA, která se dědí pouze po matce. Matka tedy tuto genetickou informaci předává v nezměněné podobě na svoje děti (dcery i syny), vzorky proto může poskytnout žena i muž.
Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce mateřských linií (Mt), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.
Co můžu očekávat jako výsledek Mt-GenoGraf testu?

Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodce ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je dvoustránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:


 • výpis nalezených variací v tzv. HVR1 (hyper-variabilní oblast 1) oblasti, na základě kterých určíme klan, z něhož pochází mateřská linie testované osoby
 • charakteristiku a historii daného klanu
 • nejvyšší četnosti výskytu nalezeného klanu napříč světovou populací
 • srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy
 • mapu nejpravděpodobnějšího vzniku daného klanu a historických migračních tras nositelů daného klanu

Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.
Co je Mt-GenoGraf GENEA test?

Podrobná analýza - mateřská linie. Tento test je obdobou základního Mt-Genograf testu. Avšak všechny výše uvedené informace tento test prohlubuje, jak z geografického hlediska, tak z hlediska příbuznosti. Tato rozšířená varianta testu analyzuje i tzv. HVR2 (hyper-variabilní oblast 2) oblast, díky které zjistíme příslušnost nejen ke klanu (jako u základního Mt-GenoGraf testu), ale také k danému podklanu. Test je tedy více individuální, podrobnější a v důsledku testování většího úseku DNA i přesnější. Výsledkem tohoto testu je certifikát původu – více v otázce č. 21.
Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce mateřských linií (Mt), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.
Co můžu očekávat jako výsledek Mt-GenoGraf GENEA testu?

Po provedení objednávky a obdržení odběrové sady máte v průvodce ke vzorkům možnost si zvolit způsob zaslání výsledků, a to buď poštou, nebo emailem (případně obojí). Výsledkem je třístránkový certifikát původu se zlatou pečetí, v případě zaslání a emailem Vám přijde certifikát v PDF formátu. Certifikát obsahuje následující informace:


 • výpis nalezených variací v tzv. HVR1 a HVR2 oblastech, na základě kterých určíme klan a podklan, z něhož pochází mateřská linie testované osoby
 • charakteristiku a historii daného klanu (vše je podrobnější oproti základnímu Mt-GenoGraf testu)
 • nejvyšší četnosti výskytu nalezeného klanu napříč světovou populací
 • srovnání se známými historickými osobnostmi či archeologickými nálezy
 • mapu nejpravděpodobnějšího vzniku daného klanu a historických migračních tras jeho nositelů

Zároveň získáte (s Vaším souhlasem) přístup do naší České národní genografické databáze do sekce otcovských linií (Y), kde můžete sledovat, kolik lidí v rámci České a Slovenské republiky (kteří se u nás také nechali testovat) má stejný genetický profil (kombinaci markerů) jako Vy a odkud pocházejí.
Kdo si může nechat GenoGraf testy provést?

Při analýzách Y chromozomu a MtDNA (mitochondriální DNA) nehraje věk testované osoby roli, proto si tyto testy mohou nechat provést zájemci libovolného věku. Vždy je však třeba dbát pokynů pro odběr vzorků, které Vám zašleme společně s odběrovou sadou.
Jak moc přesné výsledky mám očekávat, resp. kam až test původu sahá?

Výsledky testu mohou zahrnovat časový úsek od dávné prehistorie tzn. 10-15 tisíc let nazpět až po poměrně nedávnou historii tzn. 200-300 let nazpět v závislosti na zvoleném typu testu. Z výsledků testů se v každém případě dozvíte, zda vaše otcovská či mateřská linie má své kořeny např. v jižní, západní, východní nebo severní Evropě, Asii či Africe. Dozvíte se její prehistorii, tzn. kdy vznikla a kde a kudy vedly nejstarší trasy putování vašich prapředků. Dále se dozvíte, ke kterým jazykovým skupinám má vaše linie nejblíže, v kterých státech světa žije nejvíce lidí s Vaším typem genetického profilu a kde žijí Vaši genetičtí bratranci, což poukazuje na nejpravděpodobnější trasy migrace Vašich předků. U podrobnějších testů GenoGraf GENEA jsou pak geografické lokalizace a nejpravděpodobnější trasy putování předků díky většímu množství měřených znaků popsány podrobněji.Jak DNA test probíhá?

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.
Proveďte prosím objednávku.   My Vám odběrovou sadu obratem doručíme.   Vy si sami odeberete vzorek.   Odešlete vzorek poštou do laboratoře Genomac.   Laboratoř Genomac izoluje a analyzuje DNA.   Laboratoř Genomac vyhodnotí DNA.   Laboratoř Genomac Vám zašle výsledek.

Genoskop DNA testJakmile obdržíme Vaši objednávku DNA testu, tak Vám odběrovou soupravu doručíme, pomocí které si dle přiloženého návodu sami odeberete DNA - jednoduše a v pohodlí Vašeho domova. Před odběrem vzorků doporučujeme přibližně hodinu nekouřit, nejíst a nepít. Odběrový štěteček je dostatečně jemný i pro citlivá dětská ústa, takže test lze provádět prakticky od narození.
Následně vzorky zašlete do laboratoře Genomac. Po obdržení Vašich vzorků se pomocí nejmodernějších přístrojů provede izolace a analýza DNA, následuje vyhodnocování a interpretace získaných dat.DNA test

Back to Top