Genomac a spolupráce

Genomac výzkumný ústav dlouhodobě spolupracuje s různými klinickými a vzdělávacími pracovišti, ať již v podobě grantů nebo jiných projektů.

 

Spoluřešitelé grantů:

 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – grant MZ NR8027, NS9809
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha – grant MZ NR8027, NT13660, NT13638, NT13640, NT14253, NT14383, NV15-27939A, NV17-31909A
 • Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta – grant MZ NR8039, NR9164, NS9988
 • Fakultní nemocnice Plzeň – grant MZ NR9087, NS9718, NT13660, NV17-30748A
 • Univerzita Karlova / Lékařská fakulta v Plzni – grant MZ NV17-30748A
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – grant MZ NR9164, NS9988
 • Fakultní nemocnice v Motole – grant MZ NR9164, NV15-27939A
 • Thomayerova nemocnice – grant MZ NS9809, NV15-27939A
 • Fakultní nemocnice Brno – grant MZ NT13660
 • Masarykova univerzita / Institut biostatistiky a analýz – grant MZ NT13660
 • Masarykova univerzita / Lékařská fakulta – grant MZ NV15-27939A, NV17-31909A
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – grant MZ NT13660
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové – grant MZ NT13660, NT14383
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – grant MZ NT13660
 • Ústav analytické chemie AV ČR – grant TA ČR TA02010672

 

Spolupráce na dalších projektech:

 • Elphogene – Projekt oncoMonitor™, nový a unikátní diagnostický postup, který vychází z dlouhodobého výzkumu prováděného v Genomacu. Je založen na tzv. tekuté biopsii neboli vyšetření ctDNA v periferní krvi pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Účelem testu oncoMonitor™ je dlouhodobé sledování pokročilého nádorového onemocnění pacientů pro případný časný záchyt nově vzniklých metastatických ložisek.
 • ZOO Praha – určování pohlaví nově narozených mláďat goril pomocí analýzy DNA. Spolupráce se ZOO Praha začala během projektu České televize „Odhalení“, jehož hlavní část probíhala v letech 2005–2008, kdy Genomac určil pohlaví prvně narozeného mláděte gorily nížinné v pražské ZOO, samičky Moji. Pohlaví bylo určeno na základě detailní analýzy zaměřené primárně na Y – chromozom, který mají pouze samci. Současně bylo nutné prokázat, že tento vzorek skutečně pochází od gorilího mláděte a to potvrzením otcovství gorilího samce Richarda. To bylo zjištěno na základě analýzy 16ti znaků DNA, obdobně jako u lidí. Následně Genomac určoval pohlaví i u dalších narozených mláďat v ZOO Praha https://www.zoopraha.cz/vse-o-zoo/press/tiskove-zpravy/8231-pohlavi-goriliho-mladete-potvrzeno
 • ČZU – Zakládání druhé generace semenných sadů borovice lesní – molekulárně-genetická část disertační práce Ing. Jiřího Koreckého. Genomac se v letech 2009-2012 podílel na plošném genotypování borovic v oblastech Plasy, Skelná huť a Nepomuk.
 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny a Lékařská fakulta MU v Brně – Sledování hladin cirkulující nádorové DNA (ctDNA) u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním hlavy a krku.
 • Hledání příbuzného českého pradědečka brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka pomocí analýzy DNA. Více jak padesát let trvá hledání českých kořenů bývalého brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka, respektive jeho pradědečka Jana Nepomuka Kubíčka, který údajně pocházel z Třeboňska. Náš výzkumný tým se podílel na hledání českých příbuzných analyzováním a porovnáváním chromozomu Y u zájemců, kteří jsou nositeli jména Kubíček a mají opodstatněnou domněnku, že mohou být spjati s rodinou Juscelina Kubitscheka. https://radiozurnal.rozhlas.cz/co-prozradila-analyza-dna-o-puvodu-brazilskeho-prezidenta-s-ceskym-prijmenim-7670376
 • Psychiatrické centrum Praha, prof. MUDr. Jiří Horáček, genotypování panelu vybraných polymorfismů a jejich asociace s rozvojem schizofrenie. V Genomacu bylo průběžně analyzováno 19 polymorfismů u celkem 200 pacientů.
 • CASRI – dr. Emil Bolek:  Genomac dlouhodobě spolupracuje s vědeckým a servisním pracovištěm tělesné výchovy a sportu CASRI http://www.casri.cz/ na projektu týkajícího se vrozených dispozic u vrcholových sportovců a jejich využití k nastavení optimálního tréninku.
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu UK: spolupráce s Mgr. Ivou Balkó, Ph.D. na práci „Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti“, kde se Genomac podílel na vytipování sportovních dispozic a jejich genetické analýze.