Genetika zdravotní - preventivní diagnostika

  • provádí se zejména u dospělých
  • vyšetření známých mutací, které se často vyskytují v populaci a mají prokazatelnou spojitost s určitými nemocemi nebo výrazným rizikem jejich rozvoje
PGT (Preventivní genetický test) je vyšetření DNA zaměřené na odhalení mutací, které mohou zapříčinit vznik a rozvoj závažných onemocnění (např. trombóza, ateroskleróza, infarkt myokardu, cukrovka, karcinom jater, cévní mozková příhoda a další).

PGT (Preventivní genetický test) je určen především:

  • pokud zodpovědně přistupujete k vlastnímu zdraví,
  • pro zjištění, zda nejste nositelem vlohy pro některé z nejčastějších dědičných onemocnění – rozvoji těchto onemocnění lze účinně zamezit cílenou prevencí i životosprávou,
  • v případě, že trpíte nejasnými zdravotními problémy, jejichž příčinu se zatím nepodařilo odhalit.

PGT - Preventivní genetický test

Většina lidských znaků, vlastností, schopností, ale i chorob a sklonů k nim je více či méně ovlivněna genetikou. Vedle klasických závažných dědičných nemocí, jejichž vznik je dán „špatnou“ genetickou informací, existují i taková vrozená onemocnění, u kterých je genetická informace pouze mírně pozměněna a o tom, zda se daná nemoc projeví, rozhodují z velké části faktory vnějšího prostředí a další negenetické vlivy. Rozvoj onemocnění obsažených v PGT testech jsou do velké míry ovlivněny prostředím a v naší populaci se vyskytují poměrně často. Díky tomuto testu lze tedy zjistit sklony k dané chorobě nebo jí pomoci diagnostikovat a zahájit tak včas preventivní opatření či samotnou léčbu. Dále je možné odhadnout riziko výskytu dané choroby u potomků testované osoby.

RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., Genomac výzkumný ústav

DNA test

Back to Top